Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 10 juni

Pressbulletin om Covid-19: 10 juni

Ny rutin vid utskrivning av äldre från sjukhus till särskilt boende

Äldre patienter som skrivs ut från sjukhus och ska återvända till sina särskilda boenden kommer att testas för covid-19 även om de inte har symtom, efter nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten i syfte att minska smittspridning inom äldreomsorgen.

– Covid-19 drabbar äldre och sköra personer särskilt hårt. Många åtgärder krävs för att begränsa smittspridning inom äldreomsorgen, där frikostig provtagning är en av dem, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Region Skåne ansvarar för att provet tas vid utskrivning till särskilda boenden och korttidsboenden. Provet tas på sjukhuset men svaret behöver inte inväntas innan patienten flyttar, eftersom boendet som tar emot patienten tillämpar särskilda hygienrutiner och tar ett uppföljande prov om det första provet är negativt.

Kraftig ökning av arbetslösheten i vecka 23

Under första veckan i juni fortsatte antalet personer som var arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd att öka. Totalt var 71 417 personer i Skåne arbetslösa, vilket är en ökning med 1 023 personer sedan föregående vecka. Det är den största ökningen av antalet arbetslösa sedan vecka 14.

– Den stora ökningen av antalet arbetslösa kan ha flera förklaringar. Det kan dels handla om att många studenter nu går ut i arbetslöshet under sommaren, dels om att de höga varslen i mars nu börjar utlösas och resultera i uppsägningar. Utan korttidspermitteringar hade vi dock sett helt andra nivåer av stigande arbetslöshet, säger Christian Lindell samhällsanalytiker i Region Skåne.

Under samma vecka var 49 415 personer i Skåne permitterade med ersättning från staten.

Uppdaterade analyser och webinarium

På utveckling.skane.se hittar du varje vecka uppdaterade analyser över hur den ekonomiska krisen påverkar Skåne. (https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/ekonomiska-konsekvenser-av-covid-19/)

Du har också möjlighet att lyssna och ställa frågor till Region Skånes samhällsanalytiker. Varannan tisdag genomförs ett webinarium på facebook.com/utvecklingskane som även går att ta del av i efterhand.


Inbjudan till pressträff

Under morgondagens pressträff berättar Region Skåne om covid-19-situationen i Skåne.
Tid: Torsdag den 11 juni, klockan 09:30
Plats: Dockplatsen 26, Malmö
Livesändning: facebook.com/regionskane/
Medverkande:
Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Rasmus Havmöller, regional chefläkare, Inger Siecke, medicinskt ansvarig sjuksköterska Malmö stad, Susanne Leijon, medicinskt ansvarig sjuksköterska Lunds kommun

Pressinbjudan: Region Skåne presenterar sin tågstrategi för Skåne 

Välkommen till en pressträff där representanter för Skånetrafiken och Regional utveckling presenterar Region Skånes tågstrategi.
www.mynewsdesk.com/skanetrafiken

Aktuella siffror

I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 083
Totalt antal provtagna i Skåne: 21 352
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 72 varav i intensivvård 19
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 222

Här finns aktuella siffror rörande covid-19 i Skåne Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad