Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 11 juni

Kommuner och region samarbetar för att skydda de äldre

Hittills har Skåne haft en jämförelsevis låg smittspridning, inte minst inom äldreomsorgen. En av förklaringarna är det goda samarbetet mellan Region Skåne och länets 33 kommuner.

Enligt Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne, beror detta på att det redan före pandemin fanns ett upparbetat samarbete som nu har utvecklats ytterligare.

– Det fanns en väldigt god grund att stå på: befintliga strukturer där man sedan tidigare är van vid att tala med varandra, ett gott samarbetsklimat och en tillit till varandra, säger han.

Han får medhåll av Inger Siecke, medicinskt ansvarig sjuksköterska (mas) och ansvarig för äldreomsorgen i Malmö stad. Hon lyfter framförallt fram det stöd som hon och hennes kollegor får i de veckovisa videoavstämningar de har med Vårdhygien och Smittskydd i regionen.

– Vi får bra information och kan ställa frågor. Vi kan också få rådgivning i specifika ärenden, säger hon.

Hennes kollega Susanne Leijon, mas i Lund, instämmer och tillägger att även primärvårdens vårdcentraler och mobila team har varit ett gott stöd. Här fanns sedan tidigare ett samarbete som har intensifierats under pandemin.

– Vi har hela tiden försökt att jobba som vanligt - även om inget är som vanligt. Vi har bra rutiner och det är när det är kris som de här rutinerna testas.

Båda kommunerna kom igång tidigt med sitt covidarbete och kunde vidta åtgärder innan smittspridningen tog fart. Och det har gett resultat.

– Vi ser en väldigt låg nivå av smittspridning i våra verksamheter. Vi kan ofta begränsa det till enstaka fall när någon insjuknat. Men det innebär inte att vi kan slå oss till ro, utan vi måste fortsätta att hålla i och hålla ut, säger Inger Siecke.

Provtagningen ökar kraftigt i Skåne

De senaste dagarna har provtagningen för covid-19 ökat kraftigt i Region Skåne. Kapaciteten ska nu ökas ytterligare. Inom en snar framtid kommer skåningarna också att erbjudas ett självtest via 1177.se.

– Så snart ett system för egenprovtagning är på plats kommer vi att gå ut med tydlig information om detta. Fram tills att vi har egenprovtagning på plats, så kan alla som har symtom kontakta sin vårdcentral, säger Alf Jönsson.

De senaste dagarna har antalet provtagningar för virus ökat stadigt. Dessutom har flera hundra antikroppstester gjorts under veckan. Regiondirektören har tillsatt ett koordineringsteam för att säkerställa ytterligare utökad kapacitet för provtagning.
– Det handlar om att öka provtagning för virus vid symtom, det handlar om att öka antikroppstesterna. Vi kommer att ingå ett avtal med Folkhälsomyndigheten om smittspårning för att vi ska kunna göra externa analyser och ytterligare öka vår kapacitet, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Andelen positiva sjunker
Samtidigt som provtagningarna ökar, sjunker andelen av de provtagna som visar sig vara positiva för covid-19.
– Andelen positiva av alla provtagna har sjunkit och vi ligger nu på 6,5 procent positiva av alla provtagna i patientspåret och 9,6 procent av de som är provtagna i personalspåret, säger smittskyddsläkare Eva Melander.
Den låga och stabila nivå på smittspridning som vi har i Skåne bygger på att alla i samhället tar sitt ansvar.
– Skånes kontinuerligt låga nivå bygger på hårt arbete, att befolkningen följer de restriktioner som finns. Förutom att hålla avstånd gäller att stanna hemma när man är sjuk och tvätta händerna.

Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 146
Totalt antal provtagna i Skåne: 22 131
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 62, varav 17 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 223

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror rörande covid-19

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad