Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt  att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 12 juni

Region Skåne erbjuder provtagning för alla med symtom från månadsskiftet

Region Skåne kommer att erbjuda alla invånare med symtom på covid-19 att själva kunna genomföra provtagning från och med månadsskiftet juni/juli. Lösningen kommer att erbjudas genom egenprovtagning som beställs genom att logga in på webbplatsen 1177.se. Syftet med att provta alla med symtom är att förhindra smittspridning i samhället.

Sjuka med symtom på covid-19 och behov av vårdkontakt ska höra av sig till sin vårdcentral. Vårdcentralerna testar precis som tidigare personer med symtom på covid-19 efter medicinsk bedömning. Här kan man se om man behöver vård för sina symtom: https://coronatest.skane.se/

Har man symtom på covid-19 och inte behöver vård så ska man stanna hemma tills du blir symtomfri. Här finns en lista på vilka symtom som kan tyda på covid-19: https://www.1177.se/Skane/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/covid-19-coronavirus/

De som jobbar inom hälso- och sjukvården, kommunal vård- och omsorg eller inom polisen och räddningstjänsten, kan precis som tidigare provta sig inom tre dagar efter att man fått symtom.

I nuläget testar Region Skåne bara för antikroppar efter en medicinsk bedömning. Det beror på att antikroppstesterna för covid-19 fortfarande inte är tillräckligt säkra för att garantera att man är immun, även om provsvaret visar att man har antikroppar. Därför måste alla fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd.

Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen vilket kommer att framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 202
Totalt antal provtagna i Skåne: 22 818
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 63, varav 18 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 225

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror rörande covid-19

Nästa covid-19 bulletin kommer på måndag
Region Skåne kommer inte under sommaren att skicka ut några pressbulletiner om covid-19 läget i Skåne under helgerna. Aktuella siffror finns på Lägesbild covid-19 i Skåne.

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.


Det finns flera webbplatser med bra informatio
n:
1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad