Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 15 juni

Tendens till ökad smittspridning bland unga

Den senaste veckan har ett trettiotal nya fall av covid-19 konstaterats bland unga i 18–20-årsåldern i Skåne.
– Bland de som är i den åldersgruppen ser vi en tendens till att det kan ha skett en smittspridning, säger biträdande smittskyddsläkare Marianne Alanko Blomé.
Smittskydd Skåne bedömer det som att det ökade antalet fall bland unga kan vara kopplat till de senaste veckornas studentfirande. I och med inkubationstiden för covid-19, kan vi eventuellt förvänta oss ett ökat antal fall bland unga den närmsta tiden, säger Marianne Alanko Blomé. Dessutom upptäcks fler fall i och med att Region Skåne kraftigt har ökat antalet som testas för covid-19.
– Vi följer utvecklingen noggrant och vi vill redan nu inför midsommar lyfta fram att det är viktigt att man inte sänker garden nu. Kanske behöver man tänka över sina midsommarplaner utifrån detta, så att vi alla hjälps åt. Detta gäller generellt inför sommarens andra kalas och festligheter – glöm inte att följa riktlinjerna. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom. Den som är ung blir troligtvis inte svårt sjuk, men kan smitta andra som kan bli det.

Närstående till patienter på Sus får stöd av kuratorer via telefon

Sedan den 12 mars råder besöksförbud på de skånska sjukhusen. För att möta behov av stöd och råd från närstående till inneliggande patienter med covid-19 på Skånes universitetssjukhus, finns sedan april en närståendetelefon bemannad av kuratorer. Nu utökas verksamhetens uppdrag till att gälla samtliga närstående.
– Det kan handla om att man känner oro för hur en närstående har det på sjukhuset, att man undrar hur man ska berätta för sina barn om man inte kan besöka en förälder eller släkting eller om man har praktiska bekymmer. Som närstående ska man känna att det finns någon som lyssnar på hur man mår och som kan ge konkreta råd i olika frågor, säger Anna-Lena Dahlin, kurator på Skånes universitetssjukhus och koordinator för sjukhusets psykosociala krisledning.Närståendelinjen bemannas av kuratorer på sjukhuset och kommer till en början att vara öppen för samtal på vardagar kl 9-12.
Närstående får stöd av kuratorer via telefon

Modul ger extra vårdrum på akutmottagningen

Situationen med Covid-19 har inneburit ett ökat behov av vårdrum på akutmottagningen vid Helsingborgs lasarett. För att öka möjligheten att vårda patienter enskilt placeras en modul med 11 vårdrum utanför akuten. Enkelrum minskar risken för smittspridning och är positivt för både patienter och personal.

Aktuella siffrorI nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 312
Totalt antal provtagna i Skåne: 24 135
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 64, varav 14 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 229

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror rörande covid-19

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden