Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 15 maj

Nya digitala tjänster underlättar för både patienter och personal

Region Skåne ökar användningen av digitala verktyg som gör det möjligt för patienten att kommunicera sina värden direkt till vården från det egna hemmet. Förutom bättre livskvalitet för patienter frigör det tid för vården och bidrar till minskad smittspridning.

Fler och fler verksamheter inför nu digitala verktyg för att kunna följa upp patienter på distans. Många patienter som tidigare behövt besöka vården för regelbundna kontroller får nu möjlighet att sköta detta från hemmet. Patienten matar in sina värden i en webbapplikation där vårdpersonalen kan läsa av och bedöma dem.
– På så sätt kan vi hantera de patienter som vill och kan använda digitala verktyg på ett effektivt och smidigt sätt. Det frigör tid för att fokusera på de patienter som är i störst behov av ett fysiskt möte, säger Daniel Sahlin, projektledare på Region Skåne.
Tid och resurser sparas och smittrisken minskar på sjukhusen då färre behöver besöka sin specialistmottagning. Men det finns fler fördelar.

– Framför allt blir patienten mer engagerad i sin vård och lär sig på ett tidigt stadium notera tecken på förändring eller försämring. Vi vet att en välinformerad delaktig patient kan få ökad livskvalitet och minskat behov av sjukhusvård.

Hittills har distansmonitorering testats i liten skala för patienter som lider av hjärtsvikt och KOL. I samband med covid-19 har Region Skåne skalat upp arbetssättet. På sikt är tanken att fler patienter, även inom andra diagnoser som njurmedicin och uppföljning efter operation, ska kunna få tillgång till verktygen och kommunicera sina värden hemifrån.

För patienter med olika typer av andningssvikt finns nu ett verktyg som är kopplat till patientens hemrespirator. Verktyget kopplas upp mot nätet så att vårdpersonalen kan se värdena och fastställa att apparaten fungerar som den ska eller om inställningarna behöver justeras.
– Även här skyddar vi patienter som är i riskgrupperna för covid-19. Dessutom frigör det tid för vårdpersonalen i en tid då vården är väldigt pressad.

Andra tjänster som frigör tid för personalen som arbetar inom mobila team och avancerad sjukvård i hemmet är ett digitalt planeringsverktyg inneburit att mycket tid kan sparas på administration. Videomöten mellan flera parter, till exempel läkare och sjuksköterskor i både kommunal sjukvård och primär- och specialistvården gör att patientens behov kan diskuteras på ett smidigare sätt.

Siffror från 1177.se visar att patienter i allt högre utsträckning har valt digitala kontaktvägar med vården under coronapandemin. Digitala verktyg i samband vård i hemmet är en del av utvecklingsarbetet som Region Skåne bedriver för att möta patienternas behov och förväntningar.

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Aktuella siffror
I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, samt vårdpersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Region Skåne har även påbörjat provtagning av kommunal omsorgspersonal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Parantes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 200 (+36)
Totalt antal provtagna i Skåne: 11 395 (+ 286)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 75 (0) varav 18 (-3) i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 111 (+1)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad