Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 16 maj

Sjukhusbiblioteken hjälper vården att hitta kunskap om covid-19

För sjukvården är det viktigt att få tillgång till den senaste och bästa kunskapen om covid-19. Därför har Skånes sjukhusbibliotek på kort tid ställt om och skapat en informationstjänst för just detta.

Kunskapscentrum om covid-19 är namnet på den nya tjänsten som hjälper vårdpersonalen att hitta rätt i den växande vetenskapliga litteraturen om det nya viruset. Hit kan de vända sig med frågor om covid-19 och svaren samlas sedan på en webbsida. På sidan finns också en samling länkar till forskningsrapporter och annan vetenskaplig litteratur som kan vara till nytta för vården. Sidan fungerar som en kunskapsbank om covid-19 och används inte bara i sjukvården i Skåne utan i hela Sverige.

– Vi kan hjälpa till att göra ett urval av vetenskaplig litteratur samt bedöma dess relevans och kvalitet. Allt för att hjälpa vårdpersonalen att spara tid, säger Sofia Moberg, enhetschef för HTA Skåne och Sjukhusbiblioteken.

HTA Skåne, som arbetar med kunskapsstöd till vården, och Skånes sjukhusbibliotek har på kort tid ställt om sin verksamhet. Med coronapandemin och påbuden om fysisk distansering tvingades man ställa in mycket av sina vanliga aktiviteter som föreläsningar och patientutbildningar. I stället har man nu fokuserat på den del av verksamheten som arbetar med att vara ett kunskapsstöd till läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal.

– Vi har informationsspecialister som är väldigt duktiga på att göra sökningar på vetenskaplig litteratur. Och vi har även läkare knutna till oss som kan göra bedömningar av kvaliteten på den.

Läs mer om Kunskapscentrum om covid-19

Fakta/ HTA Skåne och sjukhusbibliotekenHTA står för Health Technology Assessment och innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården. HTA Skåne tar fram kunskapsunderlag och bereder frågor för beslut om införande av evidensbaserad hälso- och sjukvård för både Region Skåne och hela Södra sjukvårdsregionen.
Läs mer om HTA Skåne

Aktuella siffror
I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, samt vårdpersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Region Skåne har även påbörjat provtagning av kommunal omsorgspersonal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Parantes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 242 (+42)
Totalt antal provtagna i Skåne: 11 648 (+ 253)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 72 (-3) varav 19 (+1) i intensivvård 
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 112 (+1)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne


Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad