Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 17 juni

Covid-19 tar inte semester

När regiondirektör Alf Jönsson sammanfattade allt som hänt och gjorts i Region Skåne under denna annorlunda vår och sommar kunde han konstatera att Skåne klarat sig förhållandevis lindrigt undan covid-19-pandemin

– Det är för tidigt att säga att vi varit framgångsrika och börja utvärdera . Men jag häpnar över alla fantastiska insatser som gjort och kraften som finns när alla i Region Skåne har samma mål, säger Alf Jönsson.

Bland de åtgärder som Alf Jönsson räknade upp som gjort att Skåne klarat sig relativt lindrigt undan var tidiga åtgärder för att skydda de äldre, aktiv kommunikation, primärvårdens stöttning av kommunerna, tät dialog med kommunerna om deras behov och det senare gav sjukvården tid att bygga upp resurser och då främst fler IVA-platser.

Alf Jönsson framhöll även skåningarna följsamhet till rekommendationerna för att förhindra smittspridning. Men det är alldeles för tidigt att släppa taget och det kommer bli en annorlunda midsommar.

– Det blir sommar men den kommer inte vara som vanligt. Fortsätt hålla avstånd i midsommar, tvätta händerna och släpp inte taget eftersom coronan tar inte semester!

Färre fall bland äldre

Smittskyddsläkare Eva Melander kunde konstatera att antalet fall bland äldre (70+) minskar och att gårdagen innebar ett rekord med nästan 1 000 provtagna.
– Det är glädjande att vi lyckas skydda våra äldre. Antalet särskilda boenden som drabbats av covid-19 minskar och bakom det ligger ett enormt arbete främst för kommunerna.

God kapacitet i sjukvården

Hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom berättade att det pågår ett intensivt arbete med att få alla lösningar på plats för att egenprovtagning och antikroppstester för covid-19. Mer information kommer att finna på 1177.se. Hon konstaterade även att vården har god kapacitet. Men många har varit och är svårt sjuka och medarbetarna gör enorma insatser varje dag. För att det ska bli lite mindre att göra för vårdpersonalen kom hon med en uppmaning.

– Fira midsommar på distans. Våra medarbetare har slitit hårt och behöver njuta av ledighet i sommar. Det, plus att vi skyddar de äldre,  kan du hjälpa till med genom att fira sommar på distans och följa alla rekommendationer.

Snabb i digitalisering i covid-19 spår

Pågående pandemi gjorde att Region Skåne genomförde mängder av digitaliseringar på kort tid. För Region Skåne innebar det ett snabbt införande av ett tiotal nya system och ett inofficiellt europarekord i digitala möten när att mötas på distans snabbt blev det nya normala

Videobesök togs fram som ett alternativ i våras när covid-19 fick en del patienter med andra sjukdomar att avstå från att besöka sjukhuset på grund av smittorisk. Tekniken är dock fortfarande i sin linda.

Nya tekniska lösningar möjliggjorde att personal och medarbetare i stor utsträckning kunde bibehålla dialoger inom och utom regionen på distans istället för på plats. Inom vården har tekniska lösningar införts för att upprätthålla dialogen med patienterna, både inom slutenvården på avdelningarna till primärvården och patienterna hemmavid.

– Krisen har accelererat användningen av ny teknik och digitala kontaktvägar för patienterna, som till exempel videobesök och tekniker för monitorering i hemmet. De här lösningarna är inte bara ett sätt att hantera en kris, utan viktiga för vårdens på lång sikt, säger Niklas Gustafsson.

Några av de digitala initiativ som genomfört under pågående covid-19 pandemi är enbrevlådaför att registrera förslag och erbjudande att hjälpa Region Skåne, videobesök för patient, vård i hemmet/hemmonitorering som digitalt stöd till patienter inom riskgrupper, beslutsstöd för regional planering och översikt av skydds- och vårdmaterial, regionalt breddinförande av verktyg för distansarbete, resursverktyg till HR och SUS för att registrera och planera vårdrelaterade kompetenser från andra delar av samhället, patientövervakning/video och röst för att minska förbrukning av smittskyddsmaterial samt säkert kommunicera med isolerad patient, digitalt tolkstöd vid akutsituation och snabbspår för återstart av Skånsk Primärvård Online.

Statistik från Microsoft visar att Region Skåne är den organisation som haft den största ökningen av digitala möten i Västeuropa sedan början av mars.

– Ungefär 14 000 medarbetare i Region Skåne använder Teams varje dag för möten, chatt och telefoni. Och med närmare 38 000 unika inloggningar per månad av våra 44 000 medarbetare gör det Region Skåne till ledande i Nordeuropa, säger Niklas Gustafsson.

– Medarbetarna visade stor förmåga att anamma nya verktyg och snabbt ställa om för att kunna fortsätta arbeta och möten och avstämningar på distans var och är ett viktigt inslag, kommenterar Niklas Gustafsson, utvecklingschef, IT/MT.

Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 442
Totalt antal provtagna i Skåne: 25 421
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 54, varav 15 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 228

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror rörande covid-19

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad