Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 18 juni

Allt fler skåningar väljer BB Hemma

I takt med att covid-19 pandemin spridit sig har allt fler skånska par valt att få hembesök av BB Hemma. De besöksrestriktioner som införts till följd av covid-19 har inneburit att partner och andra anhöriga inte får besöka kvinnan och barnet. Det gör att fler nu väjer tidig hemgång och i stället får stöd av de mobila BB-teamen.

I Malmö och Helsingborg kan nyförlösta mammor sedan förra året få hembesök av barnmorskor i stället för att besöka sjukhuset.

– Man vill ju vara tillsammans när man fött barn. Både den andre föräldern och den nyförlösta kvinnan blir ledsna utan sin partner på plats. Besöksförbudet gäller ju hela sjukvården, men för oss har det blivit ännu tydligare. Vid förlossning får kvinnan ha en anhörig med sig, men vid vårdtiden på BB-avdelning måste kvinnan vara själv med sin nyfödda, säger Liza Henning, enhetschef för BB Hemma vis Sus, Skånes universitetssjukhus.

Vanligtvis gör BB Hemma i Malmö i snitt 71 hembesök i månaden. Under mars till maj i år har hembesöken ökat till i snitt 94 i månaden. De flesta uppger inte oro för att smittas av covid-19 som anledning till snabb hemgång. Istället är det viktigaste att återförenas med familjen.

– Det finns en stor förståelse för att vi måste ha besöksrestriktioner. Men man är samtidigt ledsen. Vi möter en del förtvivlade pappor och partners som säger: Det är faktiskt mitt barn också. Det är en jättesvår situation, säger Liza Henning.

BB Hemma är relativt nytt. I Helsingborg infördes vårdformen i oktober 2019. Sedan dess har mammorna som väljer tidig hemgång ökat kontinuerligt. Där har antalet som väljer tidig hemgång ökat från 141 i mars till 269 i maj.

– Det vi ser är att det ökat ytterligare under covid. Att få vara i sin hemmiljö ger lite mer lugn och trygghet. Det är mycket uppskattat. Hos oss är det ett projekt på tre år, som vi hoppas ska permanentas, säger Catarina Donelli, enhetschef på förlossningen i Helsingborg.

Liza Henning var med och startade BB Hemma i Malmö, i februari 2019.

– Det är ett fantastiskt alternativ. Behöver man inte akutsjukvård ska man inte vara på ett akutsjukhus, men man ska fortfarande kunna få rätt vård. Speciellt i den nyförlösta familjen är det viktigt att familjen får vara tillsammans. Man är i en lugn och trygg miljö och tar in information på ett annat sätt när man är hemma. Dessutom kan barnmorskorna fokusera på en familj i taget, säger Liza Henning.

BB Hemma har fått hitta en del nya lösningar under corona-pandemin. Barnmorskan ringer till familjen varje dag och nu frågar de alltid om någon i familjen har sjukdomssymtom. Ibland kan undersökningar göras utomhus och vid behov kan barnmorskan använda full skyddsutrustning. För att få tidig hemgång och BB Hemma måste man ha haft en normal graviditet och förlossning. Barnet måste också ha ammat innan hemgång om mamman vill amma.


Utökad testning av antikroppar

Redan idag utför Region Skåne antikroppstester och det är något som kommer att gradvis utökas. Som ett led i detta arbete kommer nu personal som vårdat covid 19-patienter på bland annat intensiv- och infektionsavdelningar att erbjudas antikroppstester. Antikroppstester görs på friska personer som misstänks haft covid-19. Mer information om hur detta kommer erbjudas till invånare i Skåne kommer efterhand att publiceras på 1177.se och skane.se.


Aktuella siffror

I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 542
Totalt antal provtagna i Skåne: 31 586 (Region Skåne ändrar från med idag sin redovisning av antalet tester. Dagens siffror följer den modell som Folkhälsomyndigheten använder. Det vill säga att alla prover redovisas och inte bara som tidigare antalet unika individer. Tidigare räknades inte personer som provtagits vid ett tidigare tillfälle med i statistiken. Antalet prover tagna sedan gårdagens siffra är 1 091.) 
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: Totalt 57, varav 15 i intensivvård
Antal covid-positiva som avlidit: 228

Lägesbild covid-19 i Skåne finns fler aktuella siffror rörande covid-19


Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill
Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad