Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 18 maj

Region Skåne tar regelbundet fram analyser om de ekonomiska konsekvenserna av covid-19.  Den senaste visar att det stora antalet permitteringar håller nere arbetslösheten men antalet konkurser ligger på högsta nivån sedan i början av 2000-talet

Enheten för samhällsanalys bevakar den ekonomiska utvecklingen i Skåne och sänder ett kort webbinarium två gånger i månaden om de aktuella siffrorna.
Dagens webbinarium ”Skåneanalysen LIVE” fokuserade på den senaste månadens arbetslöshet, varsel och permitteringar i Skåne. Prognosinstituten spår stor nedgång i BNP 2020, men tror på en återhämtning under nästa år. Arbetslösheten fortsätter öka kraftigt, men nästan 37 000 permitterade i Skåne bidrar till att hålla ner arbetslösheten. Om permitteringarna lagts ovanpå arbetslösheten hade den stigit från 10,3 procent i april till 16 procent.

Över 2 000 varslade
Konkurserna ligger på de högsta nivåerna sedan början på 00-talet. Nästan 2 100 personer varslade under april i Skåne och det motsvarar topparna under finanskrisen 2008/09. Hårdast drabbade branscher är detaljhandel, tillverkningsindustri och hotell och restaurang.
Dessutom gjordes det en analys av rörlighetsförändringar i Öresundsregionen under covid-19 pandemin. Siffrorna visar tydligt att rörligheten har minskat i högre utsträckning i Danmark, som en följd av landets omfattande restriktioner i samband med covid-19.

Se ”Skåneanalysen live” i efterhand  här och ta del av de senaste analyserna här

Aktuella siffror
I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, samt vårdpersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Region Skåne har även påbörjat provtagning av kommunal omsorgspersonal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Parantes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 275 (+13)
Totalt antal provtagna i Skåne: 12 060 (+ 288)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 90 (+25) varav 19 (+1) i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 117 (+5)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom.
  • Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad