Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 19 maj

Styrtornet ser till att skyddsmaterial hamnar rätt

För att fördela och prioritera tillgången till skyddsmaterial finns sedan en månad en ny organisation i Region Skåne. I mitten finns ett så kallat styrtorn lett av en koordinator.

För att vårda covid-19 patienter och hindra smittspridning krävs stora mängder material. Andningsskydd, munskydd, visir, rockar, handskar, ytdesinfektion och handsprit. Det är några av de kritiska produkter som hanteras i den nya organisationen.

Fyra personer, ledda av koordinator Kristin Olsson, arbetar i det så kallade styrtornet som i verkligheten är ett rum på Skånes universitetssjukhus i Lund. Från styrtornet kan materialåtgången bedömas, behoven prioriteras och materialet fördelas. Det handlar också om att förutspå behovet framöver och undvika brist om läget plötsligt skulle förvärras.

– Vi har själva fått ge oss ut på marknaden och leta hos leverantörerna. Alla vill skydda sina medarbetare. Vården har höga krav på materialet för att skydda både medarbetare och patienter, säger Kristin Olsson.

Fördelningen av skyddsprodukterna sker utifrån medicinska prioriteringar av beredskapsöverläkaren, hur många patienter som är inneliggande, hur mycket som finns att fördela ur lagret och vilka leveranser som är på väg in. Styrtornet ska trygga förvaltningarnas behov av kritiska produkter, så att de inte behöver bunkra på hemmaplan och därmed riskera att vissa blir utan.

På en digital överblicksvy syns vilka produkter som är på gång in och vad det kan bli brist på framöver.
– Fördelen är att vi enar oss i en och samma bild. Det blir väldigt transparent och vi kan arbeta proaktivt. Just nu är läget under kontroll, vi har ett bra läge när det gäller material. Men det gäller att vara ödmjuk för att det kan ändras snabbt, säger Kristin Olsson.

Rapportering av avlidna

Idag rapporterar vi om en ökning med 21 avlidna med covid-19 i Skåne. Samtliga dessa är personer som avlidit utanför sjukhus. Rapportering av avlidna utanför sjukhus sker med viss fördröjning, eftersom uppgifterna hämtas från det nationella register, dit anmälan om dödsfall ska ske inom tre veckor.
Detta innebär alltså att det totalt inrapporterats ytterligare 21 personer, som har avlidit utanför sjukhus under den senaste treveckorsperioden. Samtliga inrapporterade dödsfall har efter analys placerats på det datum de avlidit, vilket kan ses på Lägesbild covid-19 i Skåne. Analysen görs veckovis, vilket gör att Region Skånes dagliga uppgift om totalt antal avlidna för Skåne kan skilja sig från Folkhälsomyndighetens uppgifter om totalt antal avlidna för Skåne, men efterhand som justering görs är antalet detsamma.

Inbjudan till pressträff

Under morgondagens pressträff berättar Region Skåne om covid-19-situationen i Skåne.
Tid: Onsdag den 20 maj, klockan 09:30
Plats: Dockplatsen 26, Malmö
Livesändning: facebook.com/regionskane/
Medverkande: Alf Jönsson, regiondirektör; Karin Melander, HR-direktör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare.

Aktuella siffror

I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1297 (+22)
Totalt antal provtagna i Skåne: 12237 (+177)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 82 (-8), varav i intensivvård 18 (-1)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 138 (+21)

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad