Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 2 juni

Region Skåne samordnar rehabiliteringen av covid-19-patienter

Region Skåne har bildat en särskild grupp för att skapa samordning och samsyn kring rehabiliteringen av de patienter som har haft covid-19. Maria Karlberg, verksamhetsutvecklare inom rehabilitering på Skånes universitetssjukhus, leder gruppen. Hon säger att det förmodligen kommer att vara många patienter som behöver rehabilitering efter sin sjukdom. Många patienter har inte behövt intensivvård men kan ändå ha ett rehabiliteringsbehov.

– En stor del kommer att behöva rehabiliterande insatser i primärvård och kommunal vård och omsorg, säger hon.

Rehabiliteringen kommer att ske på alla olika vårdnivåer och därför finns representanter för kommunerna, psykiatrin, primärvården och specialistvården i gruppen.

– Vi ska bland annat titta på om det finns behov av att skapa särskilda anpassningar eller enheter för de här patienterna. Än så länge klarar vi i Region Skåne det inom befintliga strukturer.

Den som har haft covid-19 kan ha kvarstående besvär i form av allt från trötthet och andningspåverkan till neurologiska skador och depression.

– De som specialistvården särskilt ska värna om är de som har en komplex funktionsnedsättning och en komplex livssituation.

Hon hoppas att gruppens arbete dessutom kan ge möjlighet att förbättra rehabiliteringen för alla patientgrupper.

Inbjudan till pressträff
Under morgondagens pressträff berättar Region Skåne om covid-19-situationen i Skåne.
Tid: Onsdag den 3 maj, klockan 09:30
Plats: Dockplatsen 26, Malmö
Livesändning: facebook.com/regionskane/
Medverkande: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Ingvar Eliasson, verksamhetschef klinisk mikrobiologi.

Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 781 (+26)
Totalt antal provtagna i Skåne: 17 119 (+294)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 78 (+2), varav i intensivvård 14 (+2)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 196 (+2)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns påLägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad