Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 20 maj

Region Skåne planerar inför en unik sommar

Region Skåne är i full gång med att planeringen inför sommaren då vårdens 28 000 medarbetare ska ha sin välförtjänta semester.

– Den här sommaren är unik och arbetet med att se till att alla medarbetare får njuta av sommarledighet går hand i hand med att vården ska kunna ta hand om covid-19 patienter på ett säkert och patientsäkert sätt, säger Region Skånes HR-direktör Karin Melander.

Redan idag är vården förstärkt i de delar som är mest ansträngda, som exempelvis akutmottagningar, infektions- och intensivvårdsavdelningar. Ett exempel är de 51 sjuksköterskor har utbildats i omvårdnad vid akut andningssvikt.

– Vi eftersträvar att medarbetarna ska få fyra veckors sammanhängande sommarsemester. Men det måste anpassas till verksamhetens behov och vi måste ha en uthållighet i våra verksamheter.

Viljan att hjälpa vården är stor och nästan 5 000 personer, har hört av sig och vill hjälpa till. Av dessa har Region Skåne rekryterat 500 personer som ska arbeta som sjuksköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare, servicevärdar och lokalvårdare.

– Dessutom har alla studenter som gjort praktik i Region Skåne fortsatt att göra det under våren, totalt praktiserar omkring 8 000 studenter varje år. Det här innebär dels ett tillskott till verksamheten men också att alla studenter kan göra klart sin utbildning och stå färdiga för nya uppdrag som anställd hos oss. Detta har kunnat göras tack vare gott samarbete med de skånska lärosätena: Lunds universitet, Malmö universitet och Högskolan Kristianstad och den viktiga insats våra medarbetare gör som handledare, säger Karin Melander.

Utökad testning

Region Skåne arbetar med att kraftigt öka antalet covid-19 tester och provtagning finns nu på 7 orter i Skåne. I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom.

Vårdcentralerna kommer ha en mer central roll för provtagningen framöver och Region Skåne håller också på att utreda hur man på bästa sätt ska kunna använda sig av e-tjänsterna på 1177.se för att ännu fler grupper ska kunna provtas.

Region Skåne har upphandlat andningsskydd till landets alla regioner

I juli anländer den första delleveransen av drygt 900 000 andningsskydd till Sverige, varav 150 000 till Region Skåne. Det är resultatet av en förhandling som Region Skåne har drivit på uppdrag av 17 av Sveriges regioner. Det gemensamma inköpet är det första i sitt slag under pandemin.

– I och med detta ser vi ingen akut brist, säger Måns Weimarck, utvecklare på Koncernstab inköp och ekonomistyrning i Region Skåne och den som har förhandlat fram affären.

Region Skåne har liksom flera av Sveriges regioner sedan pandemin startade försökt få köpa bland annat andningsskydd från de företag som tillverkar dem. Men att som enskild region konkurrera med betydligt större aktörer på en internationell marknad är svårt. Efter ett initiativ av SKR, Sveriges kommuner och regioner, öppnades möjligheten att få köpa en större mängd andningsskydd. Villkoren var att Sverige köpte in en större mängd andningsskydd och att inköpet samordnades, så att en region förde de andras talan gentemot företaget, vilket landade på Region Skåne.

– Det här är viktigt för Skåne och därför gör vi det gärna. Det som har köpts in är andningsskydd av typen FFP3, som i vanliga fall används sparsamt. I dessa tider är åtgången enorm. I och med inköpet har den akuta bristen undanröjts.

Intensivvård för covidpatienter fasas ut i Ystad

Region Skånes intensivvårdsavdelningar (IVA) har under pandemin vårdat ett relativt lågt antal patienter med covid-19. Tillgången till intensivvårdsplatser vid övriga sjukhus innebär en möjlighet för Ystad lasaretts att kunna prioritera annan vård och därmed inte längre bedriva intensivvård med covid-19 patienter.

– Detta är ett sätt att fördela arbetet och samtidigt öka möjligheten att komma igång med annan vård. Därmed kommer Ystad kunna erbjuda patienter som väntat länge på sina operationer att få hjälp. Vården är fortsatt belastad och våra medarbetare utför ett hårt arbete för att kunna bedriva vård där covid-19-patienter ofta med oftast långa vårdtider. Vi har ett ansvar att tillgodose alla patienters behov, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Aktuella siffror

I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 361 (+64)
Totalt antal provtagna i Skåne: 12 665 (+428)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 83 (+1), varav i intensivvård 18 (0)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 139 (+1)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad