Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 22 april

Ny testmetod ger möjlighet till utökad testning för covid-19
Region Skåne har tagit fram en helt ny testmetod som ger möjlighet att utöka antalet tester för det nya coronaviruset. Tack vare denna kapacitetsökning har Region Skåne sedan i måndags börjat testa även vårdpersonal med symtom.

Metoden som har utvecklats är en molekylärbiologisk testmetod som analyserar om ett prov innehåller det aktuella viruset eller inte. Den är ett resultat av samarbete mellan Klinisk mikrobiologi och Centrum för molekylär diagnostik (CMD) i Region Skåne. Testerna utförs i Helsingborg och kommer efter en introduktionsperiod att genomföras vid samtliga akutsjukhus i Skåne.

− Det här är ett väldigt bra exempel på samarbete över traditionella gränser för att på ett innovativt sätt lösa de utmaningar som vi ställs inför i och med att covid-19-pandemin nådde Skåne. Genom samarbete mellan Klinisk mikrobiologi, CMD och område specialkemi så har vi på kort tid fixat det som efterfrågats av vården, säger Ingvar Eliasson, verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi.

Vården ser kraftig minskning av akutpatienter
Samtidigt som sjukvården förbereder sig för att kunna ta emot betydligt fler covidpatienter, ser man hur andra patientgrupper söker vård i betydligt mindre grad än tidigare.

Några exempel: Under mars till mitten av april 2019 registrerade Region Skåne 275 besök för akut hjärtinfarkt. Under motsvarande period i år var siffran 90. Det totala antalet läkarbesök på Skånes akutmottagningar var under dessa vårveckor förra året cirka 94 000 – att jämföra med cirka 35 000 motsvarande period i år.

– Vi ser ett minskat vårdsökande. Vår personal upplever också att när patienter väl söker är de mer sjuka och i ett senare skede än vanligt. Det gäller till exempel för diabetiker, säger Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne.

Vad denna kraftiga minskning beror på är det ingen som säkert vet. En förklaring kan vara att andra levnadsvanor i covidsituationen gör att färre blir akut sjuka. Men Rasmus Havmöller befarar också att människor drar sig för att söka vård, kanske för att inte ligga vården till last eller av rädsla för att utsättas för smitta.

Han understryker att sjukvården fortfarande är redo för att ta emot alla typer av patienter och att vården har goda rutiner för smittskydd.

– Jag vill verkligen uppmana alla att inte dröja med att söka råd eller akut vård. Vi har bra rutiner för smittskydd och har god kapacitet att ta emot alla som har behov av akut sjukvård.

Och även den som har luftvägssymtom är självklart välkommen att söka akut vård. Men då är det viktigt att man berättar om sina symtom så att vårdpersonalen kan hantera det på rätt sätt. Man kan alltid kontakta vården via telefon på 1177 eller vid akuta tillstånd på 112.

Inbjudan till pressträff
Under morgondagens pressträff berättar Region Skåne bland annat om planerad vård och om primärvårdens roll i covid-arbetet. Och allmänt om covid-19-situationen i Skåne.

Tid: torsdag den 23 april, klockan 10:00
Plats: Dockplatsen 26, Malmö
Livesändning: facebook.com/regionskane/
Medverkande: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Eva Melander, smittskyddsläkare; Sofia Ljung, förvaltningschef för Primärvården.

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.

Antal konstaterade fall i Skåne: 566
Totalt antal provtagna i Skåne: 6 643
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus:72, varav 22 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 56

Fler siffror om covid-19 finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symtom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självskattningstestet.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ringa 113 13
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nysa i armvecket.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad