Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 22 maj

Sprutbytesmottagningarna är viktiga för informera om covid-19

Skånes sprutbytesmottagningar har öppet som vanligt under coronapandemin. De har en viktig roll för att nå ut med information till en utsatt grupp.

Till sprutbytesmottagningarna kommer personer som injicerar narkotika för att få rena sprutor. Syftet är att förhindra spridning av blodsmitta, som hepatit och hiv. Men nu måste deltagarna även lära sig hur man förhindrar spridning av coronavirus.

– Det här är en ny sorts smitta som sprids på ett annat sätt. Våra patienter vet att man inte ska dela sprutor men corona är en droppsmitta och kräver att man tänker nytt, att man till exempel inte delar pipor och cigaretter när man röker, säger Pernilla Isendahl som arbetar på sprutbytet i Malmö.

Många lever ett hårt och utsatt liv. De kan därför ha svårt att få tillgång till information och att följa rekommendationerna.

– Vi frågar alltid hur våra besökare mår och informerar om covid-19, och många passar på att tvätta händerna när de är här. Om man lever i hemlöshet är det inte alltid lätt att hålla distans och att tvätta händerna ofta.

Därför är Skånes sprutbytesmottagningar viktigare än någonsin. Förutom rådgivning och information kan deltagarna även få svar på sina många frågor om covid-19. Men för att inte lokalerna ska bli en källa till smittspridning har man anpassat verksamheten på olika sätt.

– Här i Malmö har vi satt upp en plexiglasskiva i receptionen och vi har slutat att servera kaffe och ber patienterna att inte stanna i väntrummet efter avklarat ärende.

Fakta/sprutbytesmottagningar
I Skåne finns det sprutbytesmottagningar vid infektionsklinikerna i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Hit kommer personer som injicerar droger för att få rena sprutor. De får också information och provtas regelbundet för blodsmitta samt erbjuds vaccination mot hepatit A och B. Numera kan man vid flera sprutbytesmottagningar även få behandling mot hepatit C och tillgång till läkemedlet Naloxon som stoppar överdoser.

Aktuella siffror

I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1430 (+23)
Totalt antal provtagna i Skåne: uppgiften är inte tillgänglig helg- och klämdagar
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 91 (+7), varav i intensivvård 16 (-1)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 154 (+2)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad