Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 23 april

Primärvården arbetar uppsökande
Den offentliga primärvården i Skåne har fått i uppdrag att samordna sjukvård mellan privata vårdgivare, sjukhus och kommuner. Tillsammans förbereder de sig för att kunna trappa upp arbetet med covid-vården. De mobila provtagningsteamen är ett exempel på det. Ett annat är mer uppsökande verksamhet.

– Vi utökar möjlighet till hembesök för våra mest sjuka äldre och prioriterade riskgrupper. Vi har också i större utsträckning telefonkontakt med de patienter som ska vara extra försiktiga med att komma till oss. Vi frågar hur de mår och ordnar vid behov med hembesök, säger Sofia Ljung, förvaltningschef i primärvården.

Hon betonar att primärvården fortsätter att ta emot alla typer av patienter precis som tidigare.

– Det är viktigt att ta kontakt med vården när man behöver. Men det är viktigt att ringa först, antingen till 1177 eller direkt till sin vårdcentral – detta för att förhindra ytterligare smittspridning

Även Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör, understryker hur viktigt det är att alla som behöver vård får det. Det gäller såväl akut som planerad vård.

– Vi har ordinarie verksamhet när det gäller cancer- och akutverksamhet. Vi prioriterar våra cancerpatienter och har nu opererat samtliga som stod i kö för prostatacancer. Nu fortsätter vi med andra cancerdiagnoser, säger hon.

Region Skåne kommer nu att successivt att öka den planerade vård som under en period har fått stå tillbaka i arbetet med covid-19.

– Vi vill sakta få upp vår planerade verksamhet igen. Planerad vård sker i första hand på mindre sjukhusen, det vill säga Trelleborg, Landskrona, Ängelholm och Hässleholm.

Pia Lundbom flaggar för att man på dessa sjukhus kan komma att göra fler planerade operationer även under sommaren. Hon betonar samtidigt att detta måste göras på ett väldigt kontrollerat sätt och hela tiden med hänsyn till covidsituationen.

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Dessutom pågår ett försök med provtagning av vårdpersonal i Helsingborg.

Antal konstaterade fall i Skåne: 581
Totalt antal provtagna i Skåne: 6 806
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 75, varav 25 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 57

Fler siffror om covid-19 finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad