Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 23 maj

Snabb omställning inom psykiatrin under pandemin

På mindre än två veckor ställde vuxenpsykiatrin i Malmö om sina rutiner för att kunna ta emot patienter som uppvisar misstänkta covid-19-symtom. En ombyggd ambulanshall används för att ta emot patienter som söker akut psykiatrisk vård och samtidigt uppvisar symtom.

I vanliga fall är många av dörrarna olåsta in till psykiatrihuset på sjukhusområdet i Malmö. Men i början av april låstes alla dörrar som en följd av den pågående coronapandemin. Patienter som söker akut vård får ringa på en porttelefon för att få kontakt med personalen i huset. I telefonen får patienterna svara på om de har symtom som skulle kunna vara covid-19.

– Patienter som inte uppvisar symtom tas emot som vanligt. Om patienten däremot har symtom som kan vara covid-19, så berättar vi i telefonen att de tas emot i ambulanshallen, säger Fredrik Isacsson, sjuksköterska på vuxenpsykiatriavdelning 1 beroende.

Susann Holm, verksamhetsutvecklare vid vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg, är en av dem som har arbetat med att ta fram nya rutiner under pandemin.

I ambulanshallen tas patienten emot av personal i skyddskläder, vilket visade sig vara en ganska obehaglig upplevelse när de nya rutinerna testkördes.

– Det är obehagligt att mötas av någon med skyddsmask på sig. Så vi bestämde att när personalen möter upp patienten så hälsar de och presenterar sig på avstånd utan mask på sig, så att patienten får ett ansikte på personerna hen möter. Därefter tar personalen på sig sina masker och tar emot patienten, säger hon.

Hallen är ombyggd så att patienter kan tas emot i två separata bås där patienterna bedöms av läkare. Behöver patienten läggas in tas prover för covid-19, och patienten läggs in på PIVA (psykiatrisk intensivvårdsavdelning), eller annan avdelning där patienten kan isoleras tills proverna är klara. Vill inte patienten läggas in så kontaktas vuxenpsykiatrins mobila team för uppföljning.

Aktuella siffror

I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 475 (+45)

Totalantalet provtagna i Skåne är ej tillgänglig under helger eller röda dagar.

Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 86 (-5), varav 18 i intensivvård (-2)

Totalt antal covid-positiva som avlidit: 156 (+2)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. 

Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Besök våra andra nyhetsrum