Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 25 maj

All personal med patientnära arbete inom Region Skåne kan nu testas för covid-19

Nu utökas provtagningen så att alla medarbetare inom Region Skåne som arbetar nära patienter från och med idag an testas för covid-19. Det gör att nu kan även medarbetare på vårdcentraler, barnmorskemottagningar, barnavårdscentraler och inom psykiatrin, nu kan testas. Den utökade provtagningen omfattar också medarbetare i serviceyrken som arbetar nära patienter.

Det krävs att vissa kriterier är uppfyllda för att det ska vara aktuellt att testa. Provtagning görs endast på personal som har insjuknat med symtom som feber, luftvägssymtom eller plötsligt luktbortfall.

– Provtagningen måste göras inom 72 timmar från första symtom, annars kan provresultatet bli falskt negativt, säger Håkan Miörner, medicinsk rådgivare, Region Skåne.

Största vinsten med utökad provtagning är att snabbare få tillbaka medarbetare i tjänst. I dag ska medarbetare, enligt gällande riktlinjer, som har feber eller luftvägssymtom sjukskriva sig.

– Men de allra flesta har inte covid-19, utan det kan vara en vanlig förkylning eller allergi. Enligt rekommendationerna måste de som inte testas stanna hemma minst 7 dagar, vara allmänt förbättrade och ha varit feberfria minst 2 dygn innan de kan återgå i arbete, säger Håkan Miörner.

Det är en chefsfråga att avgöra vem som ska testas utifrån de kriterier som finns. Chefen beställer provtagning för medarbetare på närmaste provtagningsenhet. De som testas och får ett negativt provsvar kan komma tillbaka till jobbet när de känner sig bättre och orkar jobba igen. Det ger ökad trygghet för både patienter och personal och en bättre arbetsmiljö.

Aktuella siffror

I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 513 (+12)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 91 (+9), varav i intensivvård 21 (0)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 162 (0)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ettsjälvskattningstestför att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad