Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 27 maj

Testning utökas till personal utanför vården
Tillsammans med landets övriga regioner utökar nu Region Skåne testningen av misstänkta covid-fall till att även omfatta personer med symtom utanför sjukvård och omsorg. Först ut är personal inom polis och räddningstjänst.

– Det känns väldigt bra att vi nu även kommer igång med testning av personer inom fler samhällsviktiga funktioner. Det är viktigt för att vi ska kunna hålla igång samhället, säger Alf Jönsson, regiondirektör i Skåne.

Sedan tidigare provtar sjukvården patienter med symtom som läggs in på sjukhus och boende inom kommunal vård och omsorg. Provtagningen har därefter successivt utökats och omfattar nu även personal med symtom i sjukvård och omsorg. Så här långt har nästan 15 000 personer provtagits för covid-19 i Skåne.

– Nästa steg är att öka kapaciteten i enlighet med prioriteringarna av samhällsviktiga funktioner. Vi bygger nu upp ett system för att kunna erbjuda detta så fort som möjligt, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

I samtliga fall handlar det om personer med sjukdomssymtom och testningen måste göras inom tre dygn från att man börjar känna symtom.

Läs Sveriges kommuner och regioners nyhet om testning

Fler vårdplatser öppna i sommar
Region Skåne kommer att ha fler öppna vårdplatser i sommar än under förra året.

– Det ser betydligt bättre ut än föregående år även om vi på grund av covid-19 är senare än normalt med vår sommarplanering, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Patienter med akuta och eller livshotande sjukdomar samt patienter i livets slutskede ska prioriteras och få den vård som krävs. De tillfälliga covid-platserna kommer också att hållas öppna i sommar.

Vuxenpsykiatrin och rättspsykiatrin får fler vårdplatser jämfört med förra sommaren och även ASIH, avancerad sjukvård i hemmet, har fler vårdplatser. Vårdcentralerna håller öppet som vanligt. Akuterna kommer att vara öppna som vanligt i sommar med undantag för Ängelholm som bidrar med personal till Helsingborgs lasarett och Simrishamn som samarbetar med Ystad. Den planerade vården reduceras, vilket man normalt gör på somrarna.

Aktuella siffror
I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 583 (+41)
Totalt antal provtagna i Skåne: 14 939 (+482)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 89 (-1), varav i intensivvård 18 (-2)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 169 (+2)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ettsjälvskattningstestför att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Besök våra andra nyhetsrum