Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 29 april

Psykiatrin är redo att ge hjälp i covidtider

Även psykiatrin påverkas av covidsituationen. Färre söker vård för psykisk ohälsa och fler lämnar återbud.

– Vi ser en 20-procentig nedgång i antalet besök i öppenvården, troligen på grund av oro för smittorisker, säger Katarina Hartman, förvaltningschef för psykiatri och habilitering i Skåne.

För att fortsätta att ge sina patienter en god och säker vård, har psykiatrin gjort en rad anpassningar. För den som inte kan eller vill göra fysiska besök finns alternativ, till exempel telefon- och videomöten eller mobila team som gör hembesök. Och för den som söker akut psykiatrisk vård har man vidtagit åtgärder för att det ska vara säkert. Psykiatrin testar patienter med misstänkta covidsymtom och personalen har tillgång till skyddsutrustning.

Katarina Hartman understryker hur viktigt det är att personer med psykisk ohälsa inte drar sig för att söka vård. Det kan vara via vårdcentralen, 1177 på telefon eller en psykiatrisk mottagning.

– Det bekymrar oss att patienterna väljer att stanna hemma eftersom det finns en risk att man kan bli sämre i sin psykiatriska sjukdom. Det är jätteviktigt att man genomför sitt planerade besök, fysiskt eller på distans.

För hon tror inte att behovet av stöd från psykiatrin har minskat – tvärtom.

– Det är lätt att känna oro i dessa tider. Om oron blir så påtaglig att man inte klarar av att hantera situationen i sin vardag måste man söka hjälp.

Likaså ser hon att det ökade hemmasittandet medför risker för den psykiska hälsan, bland annat för den som har problem med beroende och missbruk.

Läs mer om att hantera oro i kris

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Region Skåne har även påbörjat provtagning av personal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Antal konstaterade fall i Skåne: 752
Totalt antal provtagna i Skåne: 7 941
Totalt antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 87, varav 21 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 68

Fler siffror om covid-19 finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad