Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 29 maj

Patientdelaktighet möjligt även i covid-19 tider
Att få tycka till om den egna vården är viktigt, inte minst i covid-tider. Därför får patienter inlagda i psykiatrin nu möjlighet att delta i patientforum via videosamtal och på så sätt vara delaktiga i vården.

Patientforum arrangeras av organisationen Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH) och finns för att öka patienters delaktighet och inflytande i utvecklingen av avdelningarnas vårdmiljöer. I vanliga fall hålls patientforum i grupp av samtalsledare tillsammans med patienter och avdelningens enhetschef.

Avdelning 5 i Lund är en av avdelningarna som valt att genomföra patientforum via videosamtal för att upprätthålla patienternas möjlighet till att vara delaktiga.

– Vi upplever att det är ännu viktigare i tider av restriktioner att upprätthålla ett forum där patienter kan få uttrycka tankar, åsikter och komma med förslag till förbättringsområden, säger Kristina Johansson, enhetschef.

Michelle Nilsson, verksamhetsansvarig för Patientforum på NSPH-Skåne instämmer:

– I det extraordinära läget som vi befinner oss i nu kan man som patient vara i ett mer utmanande läge än vanligt. Att verksamheten upprätthåller rutiner gör att patienten känner igen vårdmiljön, vilket ger ett lugn som möjliggör fokus på återhämtning även i mer krävande tider, säger hon.

Att ha patientforum via videosamtal har flera fördelar. Patienter kan vara helt anonyma inför samtalsledare om ingen kamera är riktad mot dem. Det går smidigt att koppla upp sig och restider uteblir.

Aktuella siffror
I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 659 (+39)
Totalt antal provtagna i Skåne: 15 952 (+456)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 84 (+4), varav i intensivvård 19 (0)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 180 (+1)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne


Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad