Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 3 juni

Region Skåne börjar med antikroppstestning
Region Skåne börjar nu göra så kallade antikroppstester. Det är blodprov som visar om en person har antikroppar mot det nya coronaviruset och därmed har haft covid-19.

− Laboratorieanalysen visar om antikroppar har utvecklas mot viruset av kroppens immunförsvar. Antikroppssvaret kommer först någon eller några veckor efter sjukdomsdebut och utvecklas sedan ytterligare över tid, säger Ingvar Eliasson, verksamhetschef på klinisk mikrobiologi.

Till att börja med ska antikroppstesterna användas som ett komplement för att diagnostisera redan sjuka patienter som är sent i sjukdomsförloppet och därför inte kan fångas upp med vanliga virustester. Nästa steg är göra antikroppstester i vissa grupper för att få en bild av hur stor andel av befolkningen som har haft covid-19. Tänkbara grupper kan till exempel vara blodgivare, gravida eller sjukvårdspersonal.

Ingvar Eliasson understryker att antikroppstestet inte är hundraprocentigt tillförlitligt. Den är heller inget kvitto på att man är immun och inte kan sprida smitta. Om detta finns i nuläget ingen säker kunskap.

Under tiden fortsätter Region Skåne med ”den vanliga” provtagningen, det vill säga tester som visar om en person just nu har covid-19. Dessa tester görs inom tre dygn efter att man börjat få sjukdomssymtom.

– Vi har successivt ökat provtagningen och i går nådde vi all time high med 595 provtagna under en dag, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne.

Förutom provtagning av patienter finns det nu en omfattande personalprovtagning. All vårdpersonal som jobbar patientnära och har sjukdomssymtom erbjuds provtagning. Sedan några dagar finns samma möjlighet för polis och räddningstjänst.

Regiondirektör Alf Jönsson berättar att han i samråd med Skånes kommuner nu har beslutat att ytterligare utöka provtagningen i äldreomsorgen.

– Jag har lovat kommunalråden i Malmö och Helsingborg att vi ska testa ännu fler än hittills, allt för att undvika att sjukdomen kommer in i våra äldreboenden. Vi ska fortsätta att hjälpa kommunerna med det, säger han.

Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne:1 851 (+70)
Totalt antal provtagna i Skåne: 17 711 (+592)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 83 (+5), varav i intensivvård 16 (+2)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 206 (+10)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns påLägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad