Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 30 april

Håll avstånd och avstå från traditionellt Valborgsfirande

Region Skåne vädjar till alla skåningar att i år avstå från traditionellt Valborgs- och första majfirande. Skåne har hittills haft en jämförelsevis måttlig smittspridning och regiondirektör Alf Jönsson är övertygad om att en del av förklaringen ligger i skåningarnas goda följsamhet gentemot myndigheternas rekommendationer.

– Men faran är inte över. Därför måste vi fortsätta att hålla i, hålla ut och hålla avstånd. Och hålla händerna rena. Den förhållandevis låga utvecklingstakt vi har haft i Skåne kan snabbt raseras om vi ändrar vårt beteende. Vi får inte slappna av om vi ska behålla den här utvecklingen, säger han.

Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Skåne, påminner om att var och en har ett ansvar för att begränsa smittspridningen.

Men om man är ung, frisk och inte tillhör någon riskgrupp är det verkligen nödvändigt att avstå från ett traditionellt Valborgsfirande?
– Vi måste alla inse att vårt eget agerande får konsekvenser, inte bara för oss själva och dem vi träffar, utan även för dem som de i sin tur träffar och så vidare. Även om de flesta bara får lindriga symtom, som en förkylning eller knappt det, kan samma virus leda till en livshotande sjukdom för andra.

På vilket sätt är det problem för friska personer att mötas ute och fira?
– När vi är nära varandra sprids viruset lätt genom droppar när vi hostar eller nyser, via händerna eller om man dricker ur samma flaska. När vi träffas många på samma gång är det större sannolikhet att någon som precis håller på att insjukna kan vara smittsam för sin omgivning och därmed smitta väldigt då många på kort tid. Vi har sett det många gånger tidigare. Därför är det direkt olämpligt att samlas till större spontanfester, oavsett om festplatsen är stadsparken i Lund eller någon annan stans.

För många, inte minst unga, är Valborg en viktig tradition som man sett fram emot länge. Är det verkligen rimligt att helt avstå från att fira?
– Det är många som på grund av coronaepidemin fått göra stora uppoffringar: inställda resor, examensfester och bröllop, många som fått sina läkarbesök och operationer uppskjutna, många inom sjukvården som behövt jobba mycket övertid. I det perspektivet inte speciellt svårt att verkligen uppmana att avstå från att samlas till större fester denna Valborgsmässoafton.


Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Region Skåne har även påbörjat provtagning av personal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 789
Totalt antal provtagna i Skåne: 8 221
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 81, varav 22 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 68

Fler siffror om covid-19 finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad