Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella Covid-19-situationen skickar Region Skåne kontinuerligt ut information.
Med anledning av den aktuella Covid-19-situationen skickar Region Skåne kontinuerligt ut information.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 31 maj

Aktuella siffror

I dagsläget provtas personer som behöver läggas in på sjukhus och boende på äldreboenden, vårdpersonal samt kommunal vård- och omsorgspersonal som uppvisat covid-symtom de senaste 72 timmarna. Den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1 739 (+33)

Totalantalet provtagna redovisas inte under helger och röda dagar.

Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 79 (-2), varav i intensivvård 16 (0)

Totalt antal covid-positiva som avlidit: 186 (+5)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Statistik om covid-19 i Skåne finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill


Råd till allmänheten

Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket.

Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.

De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.seskane.se/coronavirusFolkhälsomyndighetenKrisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977