Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 4 juni

Vårdhygien Skåne stöttar kommunerna i arbetet med covid-19


Vårdhygien Skåne arbetar med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning. Under coronapandemin har de en viktig roll att i att stödja vården i arbetet med att förbygga smittspridning.Det gäller inte bara sjukvården, utan också vård- och omsorgsverksamheten i länets 33 kommuner.

– Vi ger stöd till kommunernas vårdboende och hemtjänst, säger Kristina Trell, tf enhetschef på Vårdhygien.

Kan du ge exempel på hur ni arbetar för att stödja kommunerna i det arbetet?
– Vi ger råd om hur man förebygger smittspridning i vård och omsorg. Vi hjälper till att ta fram riktlinjer för grundläggande vårdhygieniska rutiner, genomför hygienronder och håller utbildningar. Sedan coronapandemin startade har vi varje vecka haft videomöten med alla medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Skåne då vi ger information om preventiva åtgärder samt utbrottshantering och svarar på inkomna frågor.

Om till exempel ett vårdboende skulle drabbas av smitta, vad gör ni från Vårdhygien då?
– Då hjälper vi till att göra smittspårningsutredningar och har vid större utbrott regelbunden kontakt med boendet och följer upp arbetet med de vårdhygieniska rutinerna.

Vad har ni lärt er under arbetet med pandemin?
– Det har blivit tydligt hur viktigt det förebyggande arbetet är. Att riktlinjer och checklistor finns på plats innan ett utbrott inträffar. Att all vårdpersonal har kunskap om basala hygienrutiner, att de har kunskap om och när man behöver skyddsutrustning och framförallt hur man använder den på rätt sätt.

Vilka är ni som arbetar på Vårdhygien?
– Vi är sex hygienläkare och 20 hygiensjuksköterskor.

Fakta/Vårdhygien
Vårdhygien är en del av Smittskydd Skåne och Region Skånes expertfunktion för arbetet med att förebygga vårdrelaterade infektioner och smittspridning och ger råd i vårdhygienfrågor till sjukhus, vårdcentraler, tandvård och kommunernas vård- och omsorg, såväl offentligt drivna som privata.

Vårdhygien har en rådgivande funktion men det är kommunerna själva som beslutar vad som ska gälla i deras verksamheter, till exempel regler om besöksförbud.

Läs mer om Vårdhygien Skåne


Ny studie om tillfrisknande och behov av rehabilitering hos covid-19 patienter

Hur ser tillfrisknandet ut för patienter som fått intensivvård för covid-19? Det ska en ny stor studie ta reda på genom att samla in blodprov från covid-19-patienter på Skånes intensivvårdsavdelningar, samt följa patienterna efter att de skrivits ut. Studien görs på flera sjukhus i Region Skåne och leds av Skånes universitetssjukhus. Tanken med att samla in blodprov är också att undersöka om patienterna utvecklat immunitet på längre sikt efter sin covid-19-sjukdom.

-Jag hoppas och tror att studien leder till en ökad förståelse för sjukdomsförloppet hos de mest sjuka patienterna. Det här är nytt och ovanligt vid infektionssjukdomar. Covid-19 är en ny och svår infektionssjukdom. Därför behöver vi lära oss mer om hur kroppen svarar på sjukdomen, säger Hans Friberg, överläkare på Skånes universitetssjukhus och den som leder studien.

Läs mer här.


Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne:1 890 (+39)
Totalt antal provtagna i Skåne: 18 256 (+545)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 87 (+4), varav i intensivvård 15 (-1)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 209 (+3)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne


Hjälpa till

Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad