Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 4 maj

Gemensam handlingsplan klar kring arbetsmiljöfrågor
Tillsammans med fackförbundens skyddsombud har Region Skåne tagit fram en handlingsplan för att minska arbetsmiljörisker i arbetet med covid-19. Den ska ligga till grund för fortsatta lokala åtgärder.

– Vi har haft en bra dialog med samtliga huvudskyddsombud. Precis som i det dagliga arbetet behöver vi i den här situationen värna om våra medarbetare och möta den oro som fackförbunden har gett uttryck för. Det har gjorts ett stort och viktigt arbete i hela organisationen för att upprätthålla en god arbetsmiljö och det arbetet kommer att fortsätta i verksamheterna, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Vårdförbundet begärde tidigare under månaden åtgärder utifrån arbetsmiljölagen. Region Skåne och fackförbunden har därefter tillsammans gjort riskbedömning. Den har lett fram till en handlingsplan för att hantera frågor kring riktlinjer för skyddsutrustning och oro hos medarbetare.

Tydligare kommunikation kring förändringar och lokala anpassningar utifrån regionala vårdriktlinjer är två av punkterna i handlingsplanen. Skyddsombuden har också önskemål om mer information som innebär större trygghet kring tillgången på skyddsutrustning. För att möta detta har en ny organisation skapats som samordnar verksamheternas behov av skyddsprodukter utifrån ett medicinskt behov och bidrar till snabbare leveranser. Ett regionalt beredskapslager som redan har etablerats kommer att underlätta det arbetet.

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Region Skåne har även påbörjat provtagning av personal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 867
Totalt antal provtagna i Skåne: 8 810
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 83, varav 19 i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 76

Fler siffror om covid-19 finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad