Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletinen skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletinen skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 5 juni

Provtagning för alla med symtom

Region Skåne kommer att erbjuda alla som nyligen insjuknat med covid-symtom att testa sig.

- Vi har successivt skalat upp vår provtagningskapacitet i Skåne och vi arbetar nu intensivt för att kunna erbjuda alla som nyligen insjuknat i covid-symtom möjlighet att testa sig, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Syftet med att testa alla som insjuknar är att minska samhällssmittspridningen. När färre blir smittade minskar dessutom behovet av sjukhusvård.

- Om man tidigt vet vilka som insjuknar blir det lättare att bryta smittkedjor och utbrott. Vi vill skydda riskgrupper och våra äldre från att bli smittade, eftersom det också finns en högre risk att de bli svårt sjuka. Det är ett förebyggande arbete. Att testa i större skala gör att vi kan minska antalet som insjuknar i covid-19 och behöver sjukhusvård, säger Pia Lundbom.

Att testa många människor innebär flera utmaningar. Det måste finnas kapacitet och provtagningsutrustning, proverna ska genomföras och någon ska ta emot dem, det måste finnas utrustning på alla provtagningsplatser och proverna måste kunna transporteras på ett säkert sätt till laboratoriet där de ska analyseras. Dessutom måste Region Skåne på ett både patientsäkert och effektivt sätt kunna informera alla som konstateras ha covid-19 vad som gäller enligt smittskyddslagen.

- Vi håller på att se över vilka metoder som är mest effektiva, så att vår ordinarie vårdverksamhet påverkas så lite som möjligt. Alla har ett ansvar att bidra genom att följa riktlinjer som att tvätta händerna och hålla avstånd. Vi litar på att Skånes invånare vill bidra, så att vi gemensamt kan ha en låg smittspridningstakt och minska trycket på vården, säger Pia Lundbom.

Nya reserekommendationer inom Sverige

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att det från och med den 13 juni åter finns möjlighet att kunna resa längre sträckor än två timmar inom Sverige.

-Det är så klart bra att man anser att smittläget i Sverige är så pass positivt att man kan öppna upp för resor igen, säger Alf Jönsson, regiondirektör. Men vi måste vara medvetna om att olika regioner har väldigt olika lägen vad gäller smittspridningen och kapaciteten på sjukhusen.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer medger att resor kan genomföras endast om man är symtomfri, man måste ha möjlighet att lätt kunna ta sig till sin hemregion om man insjuknar och att övriga restriktioner om avstånd och hygien fortfarande gäller.

-Jag vill åter slå ett slag för begreppet hemester: det finns fantastiska möjligheter till semester och rekreation i hela Skåne med många möjligheter för utomhusaktiviteter och jag uppmanar därför alla skåningar att semestra hemma och utforska Skåne denna sommar. Det är lättare att hålla avstånd utomhus och kom ihåg att två meter är längre än du tror!


Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. Parentes () indikerar ändring sedan föregående dag.


Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 1927 (+37)
Totalt antal provtagna i Skåne: 18847 (+591)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 79 (-8), varav i intensivvård 14 (-1)
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 210 (+1)

Notera att förändringen i antalet avlidna återspeglar ändringen i det totala antalet rapporterat avlidna, inte hur många som har avlidit det senaste dygnet. Detta eftersom dödsfall utanför sjukhus rapporteras med viss eftersläpning. Antal avlidna per dygn återfinns på Lägesbild covid-19 i Skåne


Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

  • Råd till allmänheten
    Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad