Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 8 juni

Viktigt respektera besöksförbudet i vården
Den 12 mars infördes besöksförbud på de skånska sjukhusen. Eva Melander, smittskyddsläkare i Skåne, påminner om att detta fortsätter att gälla.

– Situationen är fortsatt densamma. Vi har en pågående samhällssmittspridning i Skåne. Vi ska inte öka risken genom att fler människor vistas på sjukhusen. Varje människa in innebär en ökad risk för smittspridning. Sjukhusen är en känslig miljö, med många svårt sjuka. Dem ska vi skydda till varje pris, säger hon.

Hon menar att Region Skånes tidiga beslut om besöksförbud är en bidragande orsak till den något lägre smittspridningen här.

– Jag förstår att många upplever det här som en svår situation. Men att hindra smittspridningen av covid-19 måste vara prioriterat. Speciellt bland de svagaste och därför är det oerhört viktigt att undvika smitta på sjukhusen, säger Eva Melander.

Vid en del avdelningar möter personalen närstående som antingen inte nåtts av informationen eller glömt bort att besöksförbudet fortsatt gäller. Ett exempel är kvinnosjukvården vid Skånes universitetssjukhus där Jessica Wixell Callmer är chef.

– Dels har vi små nyfödda barn här, dels vill vi inte att personalen ska bli smittade. Om personalen blir sjuk får det stora konsekvenser. Därför är besöksförbudet så viktigt att respektera, säger hon.

Men det är inte bara besöksförbudet i vården som tenderar att glömmas bort nu. Sol och sommar gör att vi rör oss mer utomhus. Men ökad rörelse innebär också ökad risk för trängsel.

– Jag ser med stor oro att det är fler som samlas ute och inte håller avstånd. Det finns en risk att vi glömmer bort detta med avstånd och att vi inte ska besöka våra nära och kära på sjukhusen. Vi måste verkligen anstränga oss så att vi tillsammans kan begränsa smittspridningen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

Närstående kan delta i vårdkontakter via telefon och video
Även om besöksförbudet gör att närstående inte längre kan följa med rent fysiskt till sjukhus och mottagningar, är det viktigt att de kan fortsätta att medverka i vården. Det gör att patienterna känner sig tryggare och ökar också patientsäkerheten. Därför försöker sjukvården i Skåne uppmuntra närstående att vara delaktiga via telefon eller videolänk.

– Att ha med närstående på telefon eller video fungerar utmärkt både vid läkarbesök, på mottagningar, vid rond och inför hemgång, säger David Sparv, chefsjuksköterska på Skånes universitetssjukhus.

När en anhörig är med vid mötet känner sig patienten sig oftare tryggare och får också stöd med såväl praktiska saker som att förstå viktig information. Detta gäller särskilt patienter som av någon anledning inte fullt ut kan föra sin egen talan.

Aktuella siffror
I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. 

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 005 
Totalt antal provtagna i Skåne: 20 095 
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 77, varav i intensivvård 15
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 217

Här finns aktuella siffror rörande covid-19 i Skåne Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se

skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden