Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om Covid-19: 8 maj

Videobesök behövs i vården i covid-19-tider
Nu kan vissa besök i den skånska vården genomföras via video. När fysiska besök är svåra att genomföra, är tjänsten videobesök ett bra alternativ. På de mottagningar som har anslutit sig, kan behandlaren föreslå sin patient att besöket sker på skärmen.

– Det är ett otroligt smidigt och bra sätt för oss att arbeta, säger Ioannis Orfanos, biträdande överläkare vid verksamhetsområde barnmedicin, Skånes universitetssjukhus.

Ungefär 200 mottagningar, främst inom specialistvården i Region Skåne, har hittills anslutit sig till tjänsten. I de fall behandlaren bedömer att besöket lämpar sig för videobesök, skickas en länk till patienten via sms så att denne kan logga in i tjänsten med hjälp av sitt bank-id.
– När föräldrar ringer och är oroliga har vi svårt att bedöma barnets tillstånd utan ett fysiskt besök. Men tack vare att vi nu även kan se barnet är det mycket lättare att göra en bedömning. Att jobba såhär är framtiden, säger Ioannis Orfanos.

Tekniken gör det också möjligt för personal som sitter i karantän eller är lätt förkylda att ta hand om patienter, då via videobesök. Och om 1177 Vårdguiden på telefon är osäkra kan de kontakta barnmedicinmottagningen på Skånes universitetssjukhus och föreslå ett videosamtal. På så sätt behöver sjuka barn inte besöka sjukhuset om det inte är absolut nödvändigt.
Ioannis Orfanos hoppas också att tjänsten på sikt ska användas av ambulanspersonal som tvekar om transport är nödvändig.

– Då kan vi bättre avgöra om ambulanstransport behövs och förbereda oss på att ta emot barnet som vi redan sett via videolänken.

Nytt bidrag för att främja psykisk hälsa
Många människor känner mer oro, stress och ångest under pandemin. Det är inte minst något som många ideella organisationer märker av. Flera av dem har signalerat att de behöver utökade resurser då fler människor kontaktar dem i frågor som rör psykiskt välbefinnande. Därför satsar Region Skåne på att stötta den idéburna sektorn i deras arbete med psykisk ohälsa kopplat till covidssituationen. Region Skåne har avsatt medel för att stärka arbetet och ger en möjlighet för organisationer att söka anslag.
Läs mer på Utveckling Skånes webbplats

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden. Region Skåne har även påbörjat provtagning av personal, detta sker än så länge i begränsad omfattning men den utökade provtagningen kommer framöver avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor. (förändring sedan gårdagen)

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 986 (+13)
Totalt antal provtagna i Skåne: 9 878 (+292)
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 85 (- 4) , varav 22 (+2) i intensivvård
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 93 (+1)

Fler siffror om covid-19 finns på Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik

Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.

Hosta och nys i armvecket.

Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.

Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.

De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.

Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Regioner

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad