Gå direkt till innehåll
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.
Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut vid lunchtid.

Pressmeddelande -

Pressbulletin om covid-19: 9 juni

Region Skånes webbutbildning ger kunskap om att förebygga suicid

Sjukdom, arbetslöshet och oro för framtiden. Överallt i samhället drabbas människor i olika omfattning av coronapandemin. Ingen vet ännu hur den kommer att slå mot den psykiska hälsan, men många kommer att möta personer som mår psykiskt dåligt till följd av pandemin.
Därför är det viktigare än någonsin att tala om suicid (självmord) och veta hur man kan förbygga det.

– Det är väldigt viktigt att vi vågar tala om det här. Vi vet inte hur det kommer att se ut framöver men vi vet att många mår dåligt och ser att fler som söker vård för det. Vi behöver vara på tårna och ställa de rätta frågorna. Oavsett i vilket sammanhang vi befinner oss.

Det säger Anna-Karin Apelgren, samordnare för Spiss (Suicidprevention i svensk sjukvård) i Region Skåne. Det är en utbildning som ursprungligen togs fram för personal inom psykiatrin i Skåne och som numera är obligatorisk för alla som arbetar där. Men då utbildningen har väckt stort intresse över hela landet, och inte bara inom psykiatrin, finns den sedan flera år tillgänglig för alla.

– Vi valde att lägga ut den på webben så att alla kan ta del av den.

För det är inte bara inom psykiatrin man möter människor som mår dåligt och kanske har tankar på att ta sitt liv. Det här är frågor som berör hela samhället. Men framförallt är det viktig kunskap för personal inom sjukvård, skola, ambulans och polis och för verksamma inom intresseorganisationer och patientföreningar. Webbutbildningen ger verktyg för hur man kan förhålla sig när man möter någon som mår psykiskt dåligt och kanske har suicidtankar. Lite förenklat handlar det om att lära sig känna igen signaler och veta hur man ska bemöta.

– Det är A och O att man känner sig trygg när man möter en person som mår psykiskt dåligt. Det gäller att våga fråga, våga lyssna och våga stanna kvar när någon berättar, säger Anna-Karin Apelgren.

Läs mer om Spiss
Läs mer på 1177 om att hantera oro

Presskonferens på torsdag
Region Skånes veckovisa presskonferens om covid-19 läget hålls på torsdag 11 juni klockan 09.30

Aktuella siffror

I nuläget pågår en kontinuerlig utökning av virusprovtagningen, både vad gäller antalet patienter och brukare med kommunalt stöd och vad gäller antalet yrkesgrupper som uppvisat covid-symtom de senaste tre dygnen. Den utökade provtagningen kommer framöver att avspeglas i statistiken med fler konstaterade positiva provsvar per dag än under tidigare veckor.

Totalt antal konstaterade fall i Skåne: 2 038 
Totalt antal provtagna i Skåne: 20 517 
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus i Skåne idag: 72, varav i intensivvård 17
Totalt antal covid-positiva som avlidit: 222

Här finns aktuella siffror rörande covid-19 i Skåne Lägesbild covid-19 i Skåne

Hjälpa till
Det är många som hör av sig till Region Skåne och vill hjälpa till på grund av covid-19. För att underlätta att hitta rätt kontaktväg finns en speciell webbsida skane.se/hjalptill

Råd till allmänheten

  • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik
  • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Skydda dig om du är äldre eller riskgrupp. Stanna hemma, avstå från att träffa andra och be om hjälp.
  • Stanna hemma vid förkylningssymtom. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola och undvik att träffa andra.
  • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ettsjälvskattningstestför att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
  • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
  • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad