Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinbjudan - Skånes bästa prisas

Välkommen till Kreativa Skåne – där Skånes bästa och mest kreativa prisas. I år är det flera spektakulära vinnare. Platsen är Tangopalatset nu på fredagen den 13 november

För tredje året går Kreativa Skåne av stapeln. Dagen där det kreativa Skåne hyllas med några av regionens mest prestigefyllda priser.Priserna som delas ut är Skånes arkitekturpris, Region Skånes designstipendier, Region Skånes miljöpris, Hederspris i miljö och Miljöstipendier. Samtidigt delar även Diversity Index ut sina mångfaldspriser.

Dagens program: http://utveckling.skane.se/om-regional-utveckling/kalender/overgripande-utveckling/kreativa-skane-2015/

För mer information och anmälan:

Anne-Lie Mårtensson, Samhällsplanerare, Region Skåne

annelie.martensson@skane.se

Telefon: Tfn/mobil: +46(0)40 675 34 26


Nominerade till Skånes arkitekturpris och Skånes Miljöpris 2015

Skånes arkitekturpris 2015 representerar i första hand en arkitektur av hög och innovativ kvalitet, men projekten belyser också viktiga förhållanden som präglar dagens Skåne.

Gemensamt för de nominerade är att de alla har tagit sig an en svår och komplex arkitektonisk uppgift som man genom samverkan, skicklighet och mod har lyckats genomföra med i stort sätt bibehållna intentioner.

De fyra nominerande är:

 • Bokompaktoch Landsarkivet i Lund som båda är studentbostäder som på olika sätt adresserar behovet av bostäder för unga i en växande kunskapsregion.
 • Urbana Hängsel, i Malmö. Urbana Hängsel och Landsarkivet är båda till- och ombyggnader av förra seklets kulturarv, en stadsbyggnadsuppgift som blir allt viktigare i en region där stadsomvandling tillmäts större betydelse än stadsutbredning.
 • Lux i Lund som precis som Urbana Hängsel är en studiemiljö som vill verka som sociala mötesplatser, både lokalt och globalt.

Skånes miljöpriser 2015 skall att stimulera enskilda och organisationer till ett ökat miljöengagemang för en ekologiskt hållbar utveckling och till ett miljöriktigt agerande i Skåne. Miljöpriset delas ut till den som varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet. Miljöstipendierna skall i huvudsak stimulera kunskapsinhämtning inom miljöområdet, innovativt miljötänkande samt integrationsarbete med miljöförtecken. Region Skånes hederspris delas ut till den som inom ramen för sin tjänst varit pådrivande och visat prov på förtjänstfulla insatser inom miljöområdet.

Nominerade till totalt 4 priser är:

 • Karin Warlin – Lärare i Landskrona med stort miljöengagemang
 • Gael Joly - för Ekotrail, ett lopp på Österlen med miljöförtecken
 • Rags to Riches och Finloppis - återanvändning av kläder
 • Anna Ek - Fossil Free – för sitt arbete mot ett fossilfritt samhälle
 • Andreas Anderholm, Birk Andersson, Jennifer Cronborn Cronborn - för sitt arbete med Klimatfestival Malmö
 • Henrik G Smith - professor vid Lunds universitet för sitt starka miljöengagemang
 • Fredrik Westin för det miljövänliga flamskyddsmedlet Apyrum
 • Thomas Augustsson, teknisk chef i Helsingborgs kommun för sitt miljöengagemang
 • Rude Food ideell förening för arbetet med att använda överbliven mat i restaurang och catering
 • Konkurrensen om priserna i år är tuff. Det är otroligt glädjande att det finns så mycket talang och bra projekt att kunna lyfta fram och premiera i Skåne. Säger Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

KORT INFO OM PRISERNA

Skånes arkitekturpris delas ut sedan 2001. Sedan 2010 tillsammans med Sveriges arkitekter Skåne. Prissumma 50 000 kr som delas på byggherre och arkitekt.

Region Skånes designstipendier delas ut sedan 2006. Stipendierna är på 25000 kr och delas ut till en nyexaminerad designer och en etablerad designer.

Region Skånes miljöpris och miljöstipendier delas ut sedan 1999. Miljöpriset uppgår till 2,5 basbelopp (111250 kr år 2015) och två miljöstipendier på vardera 0,5 basbelopp (22500 kr). Dessutom delas ett hederspris ut.

För mer information:

Skånes arkitekturpris 2015Anne-Lie Mårtensson, Samhällsplanerare, Region Skåne

Telefon: Tfn/mobil: +46(0)40 675 34 26

Skånes miljöpriser 2015Sara Näsvall, Samhällsplanerare, Region Skåne

Telefon: Tfn/mobil: +46(0) 44 309 32 59

För kommentarer:

Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne

Telefon: 0768-89 07 56

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden