Skip to main content

Pressinbjudan: Skånes Digitala Vårdsystem

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2019 15:17 CEST

Omkring 300 personer från Region Skåne arbetar med SDV i dagsläget. Foto: Niklas Laurin, Region Skåne

För tolv månader sedan skrev Region Skåne kontrakt på ett helt nytt sammanhängande digitalt vårdsystem. Nu är det dags för halvtidssummering för projektet. Måndagen den 13 maj är media välkomna att möta de involverade och ta del av arbetet och framsteg som redan är på gång att rullas ut i den skånska hälso- och sjukvården.

Införandet av SDV, Skånes Digitala Vårdsystem, innebär att de separata journalsystemen som i dag används inom primär- och slutenvården ersätts av ett system med en inloggning, en journal och en läkemedelslista. Därtill kommer verktyg till en förbättrad patientportal, en modul för att främja befolkningshälsan samt flertalet automatiserade lösningar som ska förenkla vårdpersonalen och framför allt patienternas vardag.

På måndagen den 13 maj klockan 10 är media välkomna att ta del av vad som gjorts hittills i projektet inom vitt skilda områden som utbildning, teknik och patientmöten bland annat.

Pressträffen hålls i samband med Future State Checkpoint (FSC), där projektet under två dagar presenterar sitt pågående arbete för över 800 särskilt inbjudna kollegor och gäster.

Arbetet med den digitala vårdplattformen är det mest omfattande förnyelseprojektet i Region Skånes historia och stor vikt läggs på förarbetet, med bland annat besök på ett hundratal privata och offentliga vårdverksamheter i Skåne, kartläggning av hundratals processer och arbetssätt. Allt bemannat med kompetens från den egna verksamheten.

Program:
Klockan 10-10:30 introduktion av Pelle Jonsson, klinisk programchef SDV

Klockan 10:30 Fredrik Jonsson, kliniskt ansvarig för utrullningen av SDV, guidar i utställningen och berättar om arbetet.

Plats:
SDV:s programkontor, Medicon Village, Tunavägen 24, Lund.

För frågor och anmälan:
Klas Andersson. 040 675 31 80, klas.andersson@skane.se


Några fakta om SDV:
SDV, Skånes Digitala Vårdsystem är en miljardinvestering, fördelat på fem år som beslutades av regionfullmäktige i september 2017. Avtalet med leverantören Cerner sträcker sig till 2025 med förlängningsmöjlighet till 2033.

Omkring 300 från Region Skåne verksamheter arbetar i projektet i dagsläget.

357 besök och möten gjordes inom vården inför nulägesanalysen.

30 000 anställda ska tränas/utbildas i det nya systemet.

Efter införandet ökar antalet uppkopplade enheter som skickar information direkt till journalen till långt över 5 000 från dagens fåtal.

En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.