Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation från Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-04-10

Pressmeddelande från Hälso- sjukvårdsnämndens sammanträde. Styrningen av den skånska hälso- och sjukvården förändrades inför år 2006. Ett nytt ersättningssystem infördes som är mer prestationsinriktat än tidigare anslagsmodell, men med fortsatt beaktande av totalkostnadskontroll. Modellen innehåller en rörlig patientrelaterad ersättning och en fast ersättning. Den rörliga ersättningen utgår först vid fullgjord prestation. Från och med år 2006 får förvaltningarna också specifika uppdrag som bland annat definierar vad respektive förvaltning skall producera uttryckt i volymer. Uppdragen för 2006 innebar en kraftig volymökning jämfört med tidigare år. Volymökningen beräknades till cirka 6 procent jämfört med 2004 års volymer. Uppföljningarna visar att produktionsökningen var väldigt hög under hösten 2005 och har varit fortsatt hög under januari och februari 2006. Detta är effekter av förvaltningarnas utökade uppdrag, hälso- och sjukvårdsnämndens satsningar på förstärkning och utökning av verksamheter samt arbetet med att uppfylla vårdgarantin. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att hemställa hos regionfullmäktige om tilläggsanslag motsvarande 230 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden avseende finansiering av volymökningar inom den regiongemensamma vården. Reservation: m Protokollsanteckningar: fp, kd och c . Mer information: För kommentarer kontakta Ingrid Lennerwald (s) ordförande, tel 070–606 34 04 eller Marita Sander Schale (fp), 2:e vice ordf, 070-517 31 89. För mer information kontakta HSN:s sekreterare Olle Karlsson 070–324 34 82.

Ämnen

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden