Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation från regionala tillväxtnämnden

Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 26 april 2013. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati

Nyheter i korthet:

2,7 miljoner satsas på attraktiv region

Regionala tillväxtnämnden beslutade att satsa 2,7 miljoner kronor under tre år på ”Den attraktiva regionen”, ett nationellt projekt som Trafikverket tagit initiativ till och som syftar till att utveckla den regionala samverkan för ett transportsystem som bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social hållbarhet.

Region Skåne kommer att delta med två delprojekt:

  • Det ena delprojektet syftar till att utveckla en regional kärna i Kristianstad-Hässleholmsregionen genom att belysa infrastrukturens betydelse och samtidigt analysera behovet av samspel mellan infrastrukturinvesteringar och andra åtgärder i såväl bebyggelse som trafikering.
  • Det andra delprojektet ska utveckla Helsingborgs centrum med Knutpunkten genom att koppla infrastruktur till kommunal fysisk planering med ambitionen att skapa stadsutveckling och stadsattraktivitet och ett hållbart resande.

- När det gäller projektet i Kristianstad-Hässleholmsregionen tittar vi särskilt på olika möjligheter att koppla samman stadsutvecklingsprojekt och infrastrukturbyggande så att städerna tillsammans blir den tillväxtmotorerna vi behöver i nordöstra Skåne, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

- Det är positivt att vi nu i ett nationellt projekt driver vidare delar av vårt Strukturbildsarbete, det är viktigt för Sverige att vi når vår potential i Skåne, säger Ewa Bertz (FP), förste vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

- Samspelet mellan regionala och kommunala aktörer behöver utvecklas ytterligare så att vi talar med en röst i förhållande till statliga företrädare, menar Christine Axelsson (S), andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.. (Ärende 5)

Region Skåne antar handlingsplan för integration

Regionala tillväxtnämnden beslutade idag om en handlingsplan som syftar till integration för hållbar regional tillväxt. Handlingsplanen omfattar bland annat hur Region Skåne ska kunna lära och samordna bättre, fånga upp fungerande modeller från andra håll och samla näringslivet.

Handlingsplanen på resultaten från en kartläggning av pågående arbete inom området för integration i Skåne som genomfördes under våren 2012. Denna visade att det finns många aktörer som arbetar med integration men att det saknas en regional aktör med ansvar för samordning och lärande från ett tillväxtperspektiv. (Ärende 9)

Skåne enas om ett initiativ om att få delta i ett 10-årigt Vinnväxt-projekt

Regionala tillväxtnämnden beslutade att tillsammans med ett flertal andra aktörer i Skåne delta i en gemensam ansökan om Vinnväxtmedel till projektet Stadens försörjningssystem. Vinnväxt är en konkurrensutsatt tävling för regioner som utlysts av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet. Syftet med programmet är att främja hållbar tillväxt i regioner genom att utveckla internationell konkurrenskraft inom specifika tillväxtområden. De vinnande initiativen får 10 års finansiering med mellan 4 och 10 miljoner kronor per år. Målet är att vinnarna inom loppet av tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer.

Skånes olika aktörer har enats om att ansöka om ett enda projekt, Stadens försörjningssystem. Syftet med projektet är att bygga en excellent innovationsmiljö med fokus på stadens hållbara försörjningssystem inom energi, avfall, och vatten med byggnaden som gränssnitt. Om projektansökan vinner, kommer nätverket Sustainable Business Hub koordinera projektet och Region Skåne kommer bidra med 1 miljon kronor per år under de tre första åren. (Ärende 10)

Utfallet i samtliga beslut nämnden hanterade under sammanträdet bifogas pressmeddelandet.

För kommentarer:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Ewa Bertz (FP)
Förste vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0706-03 43 39

Christine Axelsson (S)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 044-309 32 37

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad