Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation från regionstyrelsen 110609

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 juni 2011. På Region Skånes webbplats www.skane.se/RS110609
finns handlingarna till de ärenden som behandlades.

Nyheter i korthet:

  • Region Skåne har beslutat att inleda diskussioner med Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland om att bilda en gemensam region. Processen som startar efter sommaren har sikte på en möjlig regionbildning senast 2019. (ärende 7.29)
  • Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige tar beslut om att införa ett valfrihetssystem för behandling av grå starr i Skåne. Detta då nuvarande utbud av behandling för grå starr inte har visat sig uppfylla kraven på vård i rimlig tid. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsnämnden uppdraget att fastställa ackrediteringsvillkoren för vårdvalssystemet samt att regionstyrelsen får mandatet att fastställa ersättningsmodellen. (ärende 6.6)
  • Psykiatri Skåne får utökat uppdrag för barn- och ungdomspsykiatri under 2011, med 250 besök hos t.ex. psykolog eller kurator samt 150 teambesök med läkarmedverkan. Upphandlingsstrategiutskottet ska också beakta hälso- och sjukvårdsnämndens förslag om en teambaserad enhet för barn- och ungdomspsykiatri vid arbetet med upphandlingsplanen för 2012. (ärende 7.34)

 Samtliga beslut kan ses i bifogad word-fil.

För mer information kontakta presschef Lina Miller, tel 044-3093117. 

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material