Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation från Regionstyrelsen: Beslut från sammanträde den 25 april 2006

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 25 april 2006. På Region Skånes webbplats,se länk i högerspalten, finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid samman­trädet utlagda. 2. Tilläggsbudget 2006 (RF) Förslag till tilläggsbudget för 2006 föreligger. Regionstyrelsen beslutade föreslå regionfullmäktige besluta - att tilldela hälso- och sjukvårdsnämnden 293,8 miljoner kronor i ökat regionbidrag 2006 motsvarande 63,8 miljoner kronor för ej utnyttjade medel för vårdgaranti 2005 och 230,0 miljoner kronor för finansiering av volymökningar inom den regiongemensamma vården, - att tilldela habiliterings- och hjälpmedelsnämnden ökat regionbidrag 2006 med 2,2 miljoner kronor för ökade internräntekostnader, - att tilldela habiliterings- och hjälpmedelsnämnden 9,0 miljoner kronor för ökat investeringsbehov, - att tilldela regionstyrelsen 7,5 miljoner kronor i ökat regionbidrag 2006 för förtroendemannaorganisa­tionens utbildningsstöd, gruppmöten och politiska sekreterare, - att finansiering av tilläggsbudgeten sker enligt redo­visning i bilaga 1, - att utökat investeringsbehov om 9,0 miljoner kronor finansieras inom den av regionfullmäktige beslutade låneramen samt att i konsekvens med ovanstående beslut fastställa reviderad resultatbudget, regionbidrag, finansieringsbudget, och balansbudget för år 2006 enligt bilagorna 2, 3 och 4. Res: (m), (fp), (kd) och (c). 3. Information utsända handlingar - Position Skåne AB Information om utsända handlingar i ärendet – Position Skåne AB – till regionfullmäktige. Korrigeringar är vidtagna i § 6 i bolagsordning och § 10 i aktieägaravtal i enlighet med regionstyrelsens beslut 2006‑04‑06, § 48. Regionstyrelsens beslutade - att lägga informationen till handlingarna.

Ämnen

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden