Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 2012-03-15

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 15 mars 2012. På RegionSkånes webbplats www.skane.se/RS120315 finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

  • Regionstyrelsen beslutade att Skånetvättens lokaler i Kristianstad ska byggas ut. Detta för att arbetsmiljön ska anpassas till gällande arbetsmiljönormer men också för att kunna klara av tvättvolymerna för minst tio år framåt i tiden. 42 miljoner kronor avsätts för bygginvestering och 23 miljoner kronor för utrustnings­investering.

  •  Regionstyrelsen har godkänt en utvecklingsplan för sjukhusom­rådet i Helsingborg. Det innebär att regiondirektören får i uppdrag att slutföra planerings­arbetet för den nya byggnaden. I avvaktan på att den ska bli klar kommer en paviljong att omvandlas till evakueringslokaler då byggnad 05 på området ska rivas. För att säkerställa att försörjning av el, vatten, fjärrvärme med mera fungerar under hela processen så kommer en ny teknikkulvert att byggas. Åtgärderna som regionstyrelsen nu har godkänt finansieras med 43,5 miljoner kr ur 2012 och 2013 års bygginvesteringsmedel för hälso- och sjukvården.

     
  • Region Skåne kommer att ta emot fler studentarbetare. Regionstyrelsen har beslutat att fortsätta med det studentmedarbetarsystem som infördes som ett pilotprojekt hösten 2010. Hittills har 39 studenter erbjudits arbete inom ramen för projektet och nu är målsättningen att erbjuda ytterligare 75 studenter möjlighet till arbete i Region Skåne under 2012.


Mer information:
Presschef Lina Miller, 044-309 31 17, 0768-87 08 45 eller via e-post: lina.miller@skane.se

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material