Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde 27 februari 2014

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2014 15:13 CET

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades under regionstyrelsens sammanträde 27 februari 2014. På  www.skane.se/RS140227 finns handlingarna till de ärendena.

Nyheter i korthet:

  • Ett förslag till trafikförsörjningsprogram för Skåne 2015 har tagits fram. Det omfattar
  • strategier, mål och framtidsambitioner för buss- och tågtrafik, likaså Region Skånes ansvar för färdtjänst och riksfärdtjänst. Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige antar programmet vid sitt nästa sammanträde. Likaså att regionfullmäktige godkänner ett hyravtal av tre nya pågatåg från företaget AB Transitio.  (ärende 5 och 27)

  • ·  Region Skåne och Regionalt Cancercentrum Syd går in som medfinansiärer till organisationen Cancerkompisars projekt om att stödja barn och ungdomar som är anhöriga till cancersjuka. Regionstyrelsen beviljar ca 1,7 miljoner kr från Region Skånes sociala investeringsfond. Tillsammans ska man utveckla ett skräddarsytt digitalt verktyg där unga anhöriga via ett forum ska kunna vidga sitt sociala nätverk och komma i kontakt med andra som befinner sig i en liknande situation. (ärende 19)

  • Region Skåne tackar via regionstyrelsen ja till utrikesdepartementets fråga om samarbete i Hong Kong Business of Design Week där Sverige i år är nationell partner. Beslut har också tagits om ett närmare samarbete mellan Region Skåne, Hong Kong och Lärsosäten Syd då det gäller innovationsstrategier och innovativa lösningar. (ärende 22-25)

  • Skånes Djurpark får 500.000 kr i bidrag eftersom djurparken befinner sig i akut ekonomisk kris. Bidraget ges dock bara under förutsättning att flera skånska kommuner också ger bidrag till parken. (ärende 38)

  • ·  Regionstyrelsen godkände slutrapporten för det två år långa projektet "Måltidsglädje på sjukhus" som genomförts på Trelleborgs sjukhus.  Rapporten kommer nu att ligga till grund för fortsatt arbete med att hitta nya lösningar och arbetssätt kring måltider för patienter i Region Skåne. (ärende 34)

För ytterligare information kontakta:

Region Skånes pressjour, 044-309 39 77


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument