Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation från vårdproduktionsutskottet 110608

Denna information redogör kortfattat för beslut i de ärenden som behandlades vid Vårdproduktionsutskottet/-beredningens sammanträde den 8 juni 2011. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se under rubrikerna Demokrati/Sammanträden.

Delårsrapport januari-april 2011
Vårdproduktionsberedningen beslutar att ge produktionsdirektören i uppdrag att återkomma med ett åtgärdsförslag.
Protokollsanteckning (S)

Externa förhyrningar Folktandvården Skåne i Södra Sandby och Eslöv
Vårdproduktionsutskottet godkänner två externa förhyrningar avseende Folktandvården Skåne, i Södra Sandby respektive Eslöv.
Protokollsanteckning (S)

Kompletterad internkontrollplan för Primärvården Skåne 2011
Vårdproduktionsutskottet fastställer kompletterad internkontrollplan för Primärvården Skåne 2011.

Införande av valfrihetssystem för behandling av grå starr i Skåne
Vårdproduktionsberedningen föreslår regionstyrelsen följande:
Att godkänna den föreslagna konsekvensbeskrivningen och förutsättningar för den egna verksamheten, enligt beskrivet alternativ.
Reservation (S)

Donationer
Vårdproduktionsutskottet beslutar att tacksamt ta emot följande donationer:
854 244 kronor till forskning mot hjärt- och kärlsjukdomar på Skånes universitetssjukhus.
375 000 i till Lunds Hospis.
342 470 kronor till forskning vid reumatologiska kliniken i Lund.
887 226 kronor till forskning mot cancer och hjärt- och kärlsjukdomar i Lund, Skånes universitetssjukhus.
887 227 kronor till Centralsjukhuset Kristianstad för forskning.

Mer information
För kommentarer kontakta Catharina Blixen-Finecke (m), ordförande, tel 044-309 34 03 eller
Ingrid Lennerwald (s), 2:e vice ordförande tel 070-6063404.

För mer information kontakta
utskottets sekreterare Annelie Gustavsson 044-309 28 78.

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material