Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation från Vårdproduktionsutskottet/ -beredningen

Denna information redogör kortfattat för Vårdproduktionsutskottet/- beredningens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 29 april 2013. Vårdproduktionsutskottet-/beredningen bereder och samordnar frågor som gäller styrningen av regionens förvaltningsdrivna hälso- och sjukvård och tandvård och finns under regionstyrelsen.

Nyheter i korthet:

Samverkan kring barns och ungas psykiska hälsa har förbättrats

Den granskning som Region Skånes revisorer gjort visar att Region Skåne och de skånska kommunernas samarbete kring barn och ungas psykiska hälsa har förbättrats avsevärt under de senaste åren.

Roller och ansvar har blivit tydligare och fler lokala avtal har tecknats. Dessutom har vården blivit mer jämlik i regionen. Fortfarande finns det emellertid variationer mellan kommunerna kring lokal organisation och prioriteringar.

Förbättringspotential finns också när det gäller att förtydliga gemensamma mål och förbättra uppföljningen av dessa. Revisorerna pekar på andra förbättringsområden som behov av bättre rutiner kring de svårare fallen och hur dessa ska ha en tydligare väg in i den samlade vårdorganisationen. Även utredningstiderna på BUP måste ses över. 

Psykiatri Skåne har fått i uppdrag att påbörja utbyggnaden av första linjens barn- och ungdomspsykiatri och fyra pilotverksamheter planeras att starta under 2013.(Ärende 6)

Offentliga vårdcentraler kan få större frihet

Vårdproduktionsberedningen beslutade föreslå regionstyrelsen att godkänna förslaget till den

modell för hantering av ekonomiska resultat och ansvarsfördelning som har tagits fram. Detta ska öka frihetsgraderna för Region Skånes egendrivna hälsovalsverksamhet och bidra till ökad innovation och större mångfald. (Ärende 7)

Mer information

För kommentarer kontakta Michael Sandin (M), ordförande, tfn 070-935 12 47 eller Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande tfn 070-60 63 404. För mer information kontakta utskottets sekreterare Tommy Nilsson, telefon 044-309 28 70.

 

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad