Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-06-20

Nyheter i korthet:

Regional expertgrupp tillsätts för att säkerställa en sammanhållen vårdkedja inom mödrahälsovården
Som en konsekvens av det kommande mödrahälsovårdsvalet den 1 september har Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att tillsätta en regional expertgrupp med en mödrahälso-vårdsöverläkare som ordförande. Syftet är att lokalt skapa en välfungerande samordning för de vårdkedjor som berör mödrahälsovården och säkerställa en fortsatt kunskaps- och kvalitetsutveckling. Förlossningsklinikerna i Region Skåne få ett fortsatt uppdrag att bidra till en fungerande vårdkedja mellan mödrahälsovård och basmödrahälsovård. (Ärende 8)


Kommunförbundet och Region Skåne eniga om dyslexiutredningar
Region Skåne och Kommunförbundet har enats om en ansvarsfördelning och arbetsgång för att ta hand om barn med misstänkt dyslexi. Ambitionen är att en gemensam överenskommelse ska bidra till att barn och ungdomar med misstänkt dyslexi får likvärdigt stöd och tillgång till pedagogiska hjälpmedel. Överenskommelsen innebär att elevens förmågor utvärderas ur flera olika perspektiv; pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt och logopediskt för att stödinsatserna ska anpassas individuellt. Genom att underlätta för barn med dyslexi att hänga med i skolarbetet minskar också risken för psykisk ohälsa.
(Ärende 9)


Stärkt medborgardialog om framtidens hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att stärka medborgardialogen genom att ge ett uppdrag till beredningarna för medborgardialog kring temat Framtidens hälso- och sjukvård. Syftet är att hälso- och sjukvårdsnämnden ska få in underlag för att utveckla den skånska hälso- och sjukvården men också att ge medborgarna en möjlighet att delta i dialog kring sjukvårdens framtida utmaningar. (Ärende 13)

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material