Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation regionala tillväxtnämnden

Satsning på ekoturism skapar arbetstillfällen i Skåne

En satsning på Kattegattleden ska utveckla cykelturismen och den aktivitetsbaserade näringen i Skåne. Cykelleden beräknas locka cirka 25 000 övernattande besökare per år, som i genomsnitt förväntas spendera 5 000 kronor per person och tillfälle. En utbyggnad av Kattegattleden innebär att företag knutna till leden kan öka sin omsättning med ungefär 140 miljoner kronor om året. Fler och växande konkurrenskraftiga företag får bättre förutsättningar och kan med sina erbjudanden stärka attraktiviteten och konkurrenskraften på destinationen ytterligare. Med en för branschen genomsnittlig omsättning på 1,2 miljoner kronor per helårsanställda kan därför 125 nya arbetstillfällen skapas i regionen. (Ärende 19)

Skånepaket ger goda förutsättningar för den regionala utvecklingen i Skåne

Skånes regionala utveckling är beroende av en väl fungerande infrastruktur och effektiva miljöanpassade transporter. Mot bakgrund av att Skåne blir en allt mer integrerad region där pendlingen stadigt ökar har därför behovet av samspel mellan stat, region och kommun ökat. Regionens aktörer har också allt fler gemensamma och överlappande intressen som ofta ska tillgodoses genom samma infrastruktur. Av dessa anledningar har RegionSkåne tillsammans med de skånska kommunerna lämnat ett förslag till regeringen om att inleda ett arbete med ett Skånepaket för hållbara transportlösningar i regionen. Går förslaget igenom kan ett gemensamt arbete inledas så att behov och finansieringsmöjligheter kan utredas. (Ärende 20)

Dubblerad satsning på exportsäljarprogram ger dubbla vinster

Det skånska näringslivet har en relativt låg exportandel i jämförelse med andra svenska regioner. En orsak kan vara att många företag inte har ett systematiskt arbetssätt för att bearbeta utländska marknader trots att de i många fall har internationellt konkurrenskraftiga produkter. En ny satsning på exportsäljarprogrammet ska därför öppna för skånska företag inom alla branscher att stärka sitt internationella marknadsarbete och sin konkurrenskraft, genom att ta in praktiserande exportsäljare. Programmet riktar sig till utlandsfödda akademiker och pågår under sex månader. Syftet är att öka sysselsättningen bland individer med utländsk bakgrund, särskilt unga akademiker, och samtidigt ta tillvara på deras kompetens och erfarenhet. Sammanlagt kommer 15 exportsäljare att ingå i programmet där de erbjuds praktik på företagen med fokus på att utveckla företagens internationella marknadsarbete. (Ärende 21)

 

Ämnen

Taggar

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Relaterat material