Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation regionala tillväxtnämnden

Skånes befolkning passerar 1,3 miljoner invånare år 2016

Idag antog regionala tillväxtnämnden en ny befolkningsprognos för Skåne för perioden 2012-2021. Den visar att den framtida befolkningen i Skåne väntas öka med cirka 8,4 procent eller drygt 105 000 invånare, från 1 253 000 till cirka 1 358 000 invånare år 2021. Redan år 2016 väntas folkmängden i Skåne passera 1,3 miljoner invånare.

Bakom befolkningsökningen ligger bland annat att många barn väntas födas under prognosperioden och att inflyttningen till regionen är större än utflyttningen. Antalet barn i åldern 0-6 år kommer enligt prognosen att öka med tio procent under perioden, medan barn och ungdomar i åldern 7-15 år samtidigt förväntas öka med över tjugo procent. Något som kommer att leda till stora krav på Skånes kommuner eftersom exempelvis behoven av förskole- och skolplatser ökar.

Antalet personer i åldrarna 65-79 år förväntas öka med närmare tjugo procent samtidigt som gruppen skåningar 80 år och äldre ökar med närmare tio procent. Förändringarna i åldersstrukturen i Skåne påverkar därför kommunernas äldreomsorg. Runt år 2025 väntar nya utmaningar då personer födda på 1940-talet kommer upp i 80+ och därmed blir mer vårdkrävande. Något som innebär nya utmaningar för Region Skånes hälso- och sjukvård eftersom kostnaderna ökar när antalet personer i denna åldersgrupp blir fler. (Ärende 5)

 

Styrgrupp ska underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden

Regionala tillväxtnämnden beslutade idag att bilda en styrgrupp för att arbeta med strategiska frågor. för att underlätta ungdomars inträde på arbetsmarknaden. Detta i nära samverkan med Kompetenssamverkan Skåne.

Region Skåne ser mycket allvarligt på den senaste tidens höga ungdomsarbetslöshetssiffror i regionen. De senaste två åren har andelen ungdomar utanför arbetsmarknaden nästan tredubblats. I februari 2012 var arbetslösheten i ålderspannet 18-24 år i Skåne 11,5 procent. Motsvarande siffra för riket är 10,6 procent. Skillnaderna inom Skåne är dock stora och vissa skånska kommuner har en ungdomsarbetslöshet på mellan 15 och 20 procent. En av dessa är Bromölla. Därför besökte regionala tillväxtnämnden idag kommunen, för att på plats bilda sig en uppfattning om vad Region Skåne kan bidra med för att minska ungdomsarbetslösheten.

– Vi vill ta ett större ansvar för att minska ungdomsarbetslösheten i Skåne och därför bildar vi denna styrgrupp. Vi kommer att titta på goda exempel från andra regioner, både nationellt och internationellt samt att visa upp skånska initiativ gentemot den nationella nivån, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

– Vår viktigaste uppgift är att gå från ord till handling. Från projekt till riktiga arbeten. Lyssna mer på ungdomarna och visa att vi tar deras problem på allvar. För att klara detta måste vi ha ett gott samarbete med kommunerna där Region Skåne kan vara den övergripande partnern säger Ewa Bertz (FP), 1 vice ordförande i regionala tillväxtnämnden

– Ungdomsarbetslösheten är en av Skånes stora utmaningar och det krävs att vi tar ett helhetsgrepp över vilka åtgärder som behöver sättas in. Vi har tidigare föreslagit att vi skulle inrätta ett arbetsmarknadsråd och vi tror att det är precis den samordningen och samarbetet mellan aktörer som Region Skåne, kommuner, näringslivet och Arbetsförmedlingen som behövs. Vi behöver gemensamt arbeta fram långsiktiga och effektiva åtgärder. Därför är det positivt att vi idag har beslutat om en styrgrupp, säger Christine Axelsson (S) 2 vice ordförande i regionala tillväxtnämnden. (Ärende 6)

För mer information:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Ewa Bertz (FP)
1 vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0706-03 43 39

Christine Axelsson (S)
Regionråd och 2 vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 044-309 32 37

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden