Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressinformation regionala tillväxtnämnden

Miljövårdsfonden beviljar pengar till 29 projekt

Varje år delar Region Skåne ut pengar ur miljövårdsfonden. I år fick 29 av totalt 53 ansökningar pengar och totalt beviljades bidrag på 4 450 000 kronor. Samtliga projekt har anknytning till något av de prioriterade områdena i Region Skånes utvecklingsprogram, Miljöstrategiskt program för Region Skåne och de regionala miljömålen. Speciell vikt har de projekt som berör stora delar av Skåne, gynnar det regionala miljöarbetet samt på sikt genererar sysselsättning.

Ett projekt som beviljats medel på 350 000 kr är ”Marina center i Nordvästra Skåne”. Projektet ska tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne län, utreda förutsättningarna för marina informationscentra längs kusten vid Öresund, Kattegatt och Skälderviken. Tanken är sedan att knyta samman dessa centra med Skåneleden. Främst ska projektet tillgängliggöra och öka kunskapen kring havsmiljön, det historiska landskapet och kulturmiljön. Genom kunskap och förståelse skapas ett ökat samförstånd om havets unika värden och resursmöjligheter. Projektet bidrar även till att stärka de lokala näringarna, bland annat genom att locka ut fler i naturen. Läs mer om Region Skånes miljövårdsfond på www.skane.se/miljobidrag. (Ärende 12 & 13)

 

Tre miljoner kronor i bidrag till biogasinsatser

Region Skåne delar för fösta gången ut tre miljoner kronor i utvecklingsmedel för biogasinsatser i Skåne, i år till totalt 15 biogasprojekt. Utvecklingsmedlen ska användas till biogasprojekt som gör det möjligt för Skåne att nå de biogasmål som satts upp inom ramen för Skånes färdplan för biogas. Ansökningarna kom från en rad olika aktörer och visar att det finns en stor vilja att bidra till det skånska biogasmålet. I år fanns det ansökningar för sammanlagt 6,6 miljoner kronor. Läs mer om de enskilda projekten på www.skane.se/utvecklingsmedel_biogas. (Ärende 14)

 

Medborgare bjuds in till dialog om framtidens Skåne

Regionala tillväxtnämnden beslutade idag att bjuda in Skånes medborgare till dialog om framtidens Skåne. Samtalen ska ligga till grund för den nya regionala utvecklingsstrategin 2014-2020, som ytterst syftar till att skapa livskvalitet i världsklass för Skånes medborgare. Dialogen ska tillföra nya perspektiv och ge nya infallsvinklar på framtidens samhällsutveckling. Skånes medborgare bjuds därför in att framföra sina berättelser och drömmar för Skåne och tycka till om framtidens prioriteringar. Medborgardialogen syftar till en gemensam framtidsbild för Skåne 2030. (Ärende 19)

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden