Gå direkt till innehåll
Pressinbjudan - ”Sjuka" lägenheter och sjuka barn - förbättras barnens hälsa när fukt- och mögelskador i miljonprogrammets lägenheter saneras?

Pressmeddelande -

Pressinbjudan - ”Sjuka" lägenheter och sjuka barn - förbättras barnens hälsa när fukt- och mögelskador i miljonprogrammets lägenheter saneras?

”Sjuka" lägenheter och sjuka barn - förbättras barnens hälsa när fukt- och mögelskador i miljonprogrammets lägenheter saneras?

 

I invandrartäta Herrgården i Malmös Rosengård har stora problem med fukt, mögel och bristande ventilation funnits, orsakat av mångårigt bristande lägenhetsunderhåll. Fastighetsägaren fick 2010 av Miljöförvaltningen ett föreläggande om reparationer i mer än 700 lägenheter.
I de barnrika lägenheterna, med trångboddhet, finns också stora problem med ohyra.

 

 • Hur mår barnen, som har bott i dessa ohälsosamma lägenheter?
 • Mår barnen bättre när lägenheterna har renoverats?
 • Har man inom den vanliga hälso- och sjukvården förstått att dålig bostadsmiljö skulle kunna vara en orsak till astmasjuka barns besvär?

För att ta reda på detta gör Arbets- och miljömedicin en unik undersökning bland barn som bor på Herrgården. I studien ingår också en kontrollgrupp av barn från ett närliggande bostadsområde. Första delen av en undersökning har genomförts och nu, när familjerna en tid har bott i en renoverad lägenhet, startar uppföljningen

Tid:     Torsdagen den 24 maj kl.10.00-11.00 
Plats : 
Informationscentret Varda – Ramels väg 42 , Malmö (Ingång från Vänskapsparken)

Medverkande:

 • Kristina Jakobsson, verksamhetschef, Arbets- och miljömedicin
  kristina.m.jakobsson@skane.se, 046-173177
 • Lina Al-nahar, projektsamordnare, Arbets- och miljömedicin
  lina.al-nahar@skane.se, 0702-116278
 • Caroline Tandefelt, miljöinspektör, Malmö miljöförvaltning
 • Anna Nergelius, arbetsterapeut med inriktning på allergifrågor, Primärvården Skåne Rosengård
 • Marlene Isaksson, överläkare, yrkes- och miljödermatolog, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Projektet sker i samarbete mellan Region Skåne med Labmedicin Skåne, Primärvården Skåne, Skånes universitetssjukhus och Malmö kommun,  Lunds universitet samt Arbets- och miljömedicin i Uppsala. Erfarenheter från projektet återförs också till hälso- och sjukvårdens personal, fastighetsförvaltare, tjänstemän vid miljöförvaltningar och andra intresserade genom en serie workshops.

Presskontakt
Kristina Jakobsson, verksamhetschef, Arbets- och miljömedicin
kristina.m.jakobsson@skane.se, 046-173177

Elisabet Sjöberg Wester, Kommunikationschef
Labmedicin Skåne, www.skane.se/labmedicin
046-17 60 10, 0768-89 06 64

Ämnen

Kategorier

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Labmedicin Skåne består av åtta verksamhetsområden: Arbets- och miljömedicin, Biobank, Klinisk genetik, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk kemi, Klinisk mikrobiologi, Klinisk patologi och Vårdhygien. Labmedicin Skåne är en del av den skånska universitetssjukvården och har därför ett särskilt uppdrag att skapa möjligheter för och bedriva forskning, utveckling och utbildning.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne

Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden