Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

RådRum på fyra nya orter i Skåne

AMIF-fonden (Asyl-, Migrations- och integrationsfonden), har beviljat 11,9 miljoner kronor för utveckling av RådRum, som i dag finns på tre orter i Skåne: Kristianstad, Malmö och Simrishamn. Där erbjuds gratis, neutrala och opartiska råd genom utbildade frivilliga rådgivare. Nyanlända ges genom detta förutsättningar att tillvarata rättigheter, skyldigheter och möjligheter i det svenska samhället.

RådRum utgår från den regionala överenskommelsen mellan Region Skåne och idéburen sektor Skåne. Verksamheten har fått stöd av Region Skåne via folkhälsoberedningen i avvaktan på AMIF-fondens medel.

– Det är mycket glädjande att RådRum kan fortsätta att utveckla och sprida sin verksamhet i Skåne. Det är en betydelsefull insats för både individer och samhället. Rådrums arbete stärker delaktighet och inkludering i samhället, vilket är en folkhälsofråga i allra högsta grad och jag är glad över att folkhälsoberedningen har kunnat göra detta möjligt, säger Ida Nilsson (MP), ordförande i folkhälsoberedningen.

Tre års vidare drift

Med nu beviljade medel har RådRum 75 procent projektfinansiering, och genom medfinansiering från parterna kan projektet drivas vidare i ytterligare tre år.

– Det innebär att vi kan öppna minst fyra ytterligare RådRum, utöver nuvarande som finns i Kristianstad, Malmö och Simrishamn, säger Helena Thelander,verksamhetsledare,Hållbar Utveckling Skåne.

En av samarbetsparterna är Individuell Människohjälp (IM) - ”IM arbetar med olika typer av mötesplatser för nya och etablerade svenskar runt om i landet. Samarbetet bakom RådRum får nu möjlighet att sprida ytterligare en form av mötesplats, som så väl behövs för att vi ska kunna utveckla Sverige tillsammans”, säger Martin Nihlgård Sverigechef på IM Individuell Människohjälp.

Först i landet

När RådRum startade i Kristianstad i maj 2014 var det det första i sitt slag i Sverige. Efter det utvecklades RådRum i Malmö och i Simrishamn. Under åren som RådRum har funnits har antalet besökare ökat på samtliga orter. Behovet av stöd och råd är stort för att som nyanländ hitta rätt i det svenska samhället. Det kan till exempel handla om hjälp att fylla i blanketter, ha kontakt med Migrationsverket, söka bostad och bli delaktig i en förening.

Rådgivare rekryteras till hälften bland nyanlända, som får möjlighet att öka takten för sin integration, etablering och inkludering. Några rådgivare har genom sina erfarenheter från RådRum fått jobb. En arbetar idag på bank, en annan inom offentlig verksamhet.

- Som studieförbund kan vi med folkbildningens verktyg och metodik utbilda de frivilliga som engagerar sig som rådgivare, så att RådRum har en hög kvalitet och att det finns en god kompetens i bemanningen av de olika RådRum som etableras, säger Reino Fridh, regionchef Sensus Skåne-Blekinge.

RådRum är en kunskapsallians där Hållbar Utveckling Skåne (HUT Skåne) är projektägare i samverkan med Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, Individuell Människohjälp (IM), Malmö stad och Region Skåne. Samverkan sker med bland andra Arbetsförmedlingen, involverade kommuner och SFI-undervisning.

Samtliga nuvarande RådRum har öppet enligt följande:
Kristianstad, Östra Storgatan 27: tisdag och onsdag 11–17
Malmö, Stadsbiblioteket, Gullbergsrummet, våning 4, i den gamla delen, Kung Oscars väg 11: tisdag 18–20
Malmö, Garaget, Lönngatan 30: onsdag 12–18
Mötesplats Otto, Östra Förstadsgatan 27, tisdag 16–18
Simrishamn, Järnvägsgatan 11: onsdag 13–16

Kontaktperson:
För Region Skåne: Ann-Christine Lundqvist, tel: 044-30 93 238
För HUT-Skåne (projektägare): Helena Thelander, tel: 0708-93 11 03

Ämnen

Regioner


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden