Gå direkt till innehåll
Region Skåne årsredovisning för 2018 fastställd av regionfullmäktige

Pressmeddelande -

Region Skåne årsredovisning för 2018 fastställd av regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade på sitt möte den 9 april att fastställa Region Skånes årsredovisning för 2018.

Resultatet för 2018 blev ett underskott på 90 miljoner kronor. Budgeterat resultat var 395 miljoner kronor och det innebär ett budget­underskott på 485 miljoner kronor samt att de finansiella målen inte uppnåtts. Jämfört med resultatet för 2017 innebär det en försämring med 328 miljoner kronor.
Den samlade bedömningen av årsredovisningen är därför att det behövs ytterligare förbättringar för att Region Skåne ska anses ha en god ekonomisk hushållning. Läs hela årsredovisningen här.

Utöver fastställande av budget behandlade regionfullmäktige bland annat ett flertal motioner, interpellationer och frågor. Hela dagordningen finns att läsa här

Även regionstyrelsen sammanträdde på tisdagen och hade två beslutsärenden på sitt bord.

Styrelsen beslutade att till Business Region Skåne (BRS) utbetala 4,3 miljoner kronor för stöd till större kommande produktioner/arrangemang. Pengarna tas från de 10 miljoner kronor, som det redan fattats beslut om, som BRS tilldelats under perioden 2019-2021 för att använda till särskilda insatser i kommande större evenemang/produktioner.

Regionstyrelsen beslöt även att ge beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar i uppdrag att senast januari 2020 presentera en reviderad fysisk utvecklingsplan för Helsingborgs nya sjukhusområde. Den ska innefatta fysisk utvecklingsplan, kostnadsberäkning, etappindelning och ska beakta kommande plan för framtidens hälsosystem i Region Skåne, eventuell profilering och effekter på kommande investeringar.

Läs regionstyrelsens handlingar här

Mer information: Presstjänsten 044-308 39 77

Ämnen

Kategorier


En vanlig dag i Skåne *föds 43 barn *besöker 10 062 skåningar en läkare *besöker 15 096 skåningar en annan vårdgivare än läkare *blir 477 skåningar inskrivna i slutenvården *flyttar 120 personer till och 82 från Skåne *blir vi 48 fler skåningar *är 189 nationaliteter representerade bland skåningarna *görs 455 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad