Gå direkt till innehåll
Region Skåne agerar mot bristande vårdplaner

Pressmeddelande -

Region Skåne agerar mot bristande vårdplaner

Region Skåne ska göra ytterligare en fördjupad granskning kring beslutade behandlingsbegränsningar som gjordes i primärvården under våren 2020. Samtliga skånska vårdcentraler uppmanas nu att gå igenom de samlade individuella planer (SIP:ar) som gjorts med fokus på behandlingsbegränsningar och säkerställa att dessa är korrekt utförda.

De granskningar som genomförts av Region Skåne visar att det krävs fler och kraftfullare åtgärder för att säkerställa att alla beslut om behandlingsbegränsningar fattas på ett korrekt sätt i primärvården. Detta trots de insatser som genomfördes efter att grova felaktigheter uppdagades på Sundets läkargrupp i Lomma under förra året. En granskning av ytterligare 18 vårdcentraler har gjorts sedan dess och pekat på ett antal oklarheter. 

Åtgärder på flera nivåer
Därför agerar Region Skåne nu med åtgärder på flera nivåer och samtliga skånska vårdcentraler uppmanas att gå igenom de SIP:ar som gjorts med fokus på behandlingsbegränsning och kontrollera att dessa är utförda på ett korrekt sätt. Exempel på andra åtgärder är bättre dokumentation, säkerställa att patient och anhörig är delaktig i besluten men också krav på återbetalning av utbetald ersättning.

– Det är mycket olyckligt att det finns patienter eller närstående som känner sig åsidosatta, speciellt när man pratar om vård i livets slutskede. Vi prioriterar nu uppföljningen av SIP:ar, det ska inte finnas oklarheter kring hur dessa beslutats. Jag har fått i uppdrag att ta fram förslag för att förhindra att de felaktigheter som uppenbart begåtts upprepas. Hanteringen måste tydliggöras och säkerställas för framtiden, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Utbildningar och förtydligande
Bland åtgärderna finns förtydligande regelverk vad gäller behandlingsbegränsningar. Ett klargörande regelverk kommer att tas fram så att vårdgivarna ska kunna hantera dessa på ett riktigt sätt. Utbildningsinsatser kommer att genomföras för att säkerställa kompetensen hos de som utför SIP.

– Våra vårdtagare och deras närstående ska aldrig behöva fundera på om vårdplanen upprättats på rätt sätt. Det ska inte finnas några tveksamheter, det är en självklarhet att du ska kunna ha tillit till att rutiner och regler efterlevs. Du måste alltid känna att dina eller din närståendes behov och önskemål tas tillvara, säger Pia Lundbom.

Enklare att framföra klagomål och synpunkter
Utredningen har också tittat på hur synpunkter och klagomål på vården mottas och registreras av Region Skåne. Granskningen visar att dagens system är krångligt, involverar flera parter och att det inte finns någon central ingång som gör det lätt att anmäla eventuella fel eller synpunkter på vården.

– Det måste vara enkelt för patienter och närstående att framföra sina synpunkter om vården och meddela oss misstankar om eventuella felaktigheter. Detta säger jag av största respekt för enskilda personer som försöker komma i kontakt med Region Skåne. Vi måste ha ett system som fångar upp klagomål och ser till att dessa hanteras och undersöks enligt de regler och lagar som finns. Ingen ska behöva känna att vi inte tar deras åsikter på allvar, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.

SiP – förklaring

Patientens möjlighet att lämna in synpunkter eller klagomål i vårdärenden

Ämnen

Taggar

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad