Gå direkt till innehåll
Region Skåne häver avtal med Bravida Sverige AB

Pressmeddelande -

Region Skåne häver avtal med Bravida Sverige AB

Region Skåne har gjort en extern granskning av fakturor för arbete inom byggentreprenad och fastighetsdrift. Granskningen visar att Bravida Sverige AB har överfakturerat och Region Skåne häver nu ramavtalen med företaget.

Efter uppgifter om att det kan ha förekommit felaktigheter vid företagets fakturering inom byggentreprenad och fastighetsdrift, beslutade Region Skåne att uppdra åt ett externt revisionsföretag att genomföra en granskning. Utredningen bekräftar att överfakturering skett och att Bravida Sverige AB i flera fall har fakturerat fler timmar än vad yrkesarbetarna registrerat i företagets interna system.

Återbetalning av belopp
Region Skåne häver med anledning av överfaktureringen sina ramavtal med Bravida Sverige AB. Region Skåne kommer också att kräva återbetalning av de belopp som felaktigt fakturerats.

– Vi ser mycket allvarligt på uppgifterna om att en leverantör har tagit betalt för timmar man inte arbetat. Därför vidtar vi nu åtgärder och väljer att häva avtalen samtidigt som vi kräver pengar tillbaka för felaktig fakturering. Vi har alltid skyldighet att värna skattebetalarnas pengar och agera när vi upptäcker felaktigheter, säger Pål Svensson, fastighetsdirektör i Region Skåne.

Polisanmälan
Utredningen pekar på en risk att följsamhet mot andra delar i avtalen också är bristande. Samtliga fakturor från leverantören kommer därför att granskas. Den genomförda utredningen rekommenderar också Region Skåne att överväga att polisanmäla händelsen, vilket nu skett till Ekobrottsmyndigheten. I och med att Region Skåne polisanmält händelsen vidtar rättslig prövning av om brott har begåtts.

Utredningen bifogas.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad
Sweden