Gå direkt till innehåll
Region Skåne polisanmäler falska klamydiabrev

Pressmeddelande -

Region Skåne polisanmäler falska klamydiabrev

Region Skåne polisanmäler flera fall av falska brev där mottagaren uppmanas att testa sig för klamydia. Breven, som har skickats med Region Skånes brevmall, uppges felaktigt innehålla information från smittskyddsläkaren.

– Vi ser allvarligt på detta då det kan orsaka obehag och problem för den som på felaktiga grunder påstås kunna vara smittad med klamydia. Dessutom riskerar det att skada förtroendet för den omfattande smittspårning av klamydia som sker av vården, säger Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Breven uppges komma från ”Smittskyddsförbundet, Klamydia-avdelningen” och har skickats till personer i nordöstra Skåne. I breven påstås att mottagaren kan vara smittad med klamydia och hen uppmanas därför att testa sig.

Allmänfarlig sjukdom

Klamydia är en allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen och därmed också smittspårningspliktig. När en person testas positivt för klamydia görs därför en smittspårning. Det innebär att vården kontaktar den eller de personer som den klamydiasmittade har haft sex med senaste året och uppmanar dem att lämna prov för klamydia.

– Det sker ofta genom brev eller telefonsamtal från ungdomsmottagning, barnmorskemottagning eller specialistmottagning. Smittspårning av klamydia är en viktig del i att begränsa spridningen eftersom det är vanligt att man kan bära på klamydia och vara smittsam utan att själv uppleva några symtom, säger Mattias Waldeck.

Hur ska man veta om man har fått ett falskt brev eller ett som verkligen kommer från sjukvården?

– Just i det här fallet kan man veta det för att det i Region Skåne inte finns något som heter ”Smittskyddsförbundet, Klamydia-avdelningen”. Men ett allmänt råd är annars att om man tycker att det verkar skumt ta kontakt med den mottagning som är avsändare och kontrollera om de skickat något brev, säger Mattias Waldeck.

Polisanmält

Region Skåne har nu polisanmält de falska breven med misstanke om ”föregivande av allmän ställning”, vilket är en brottslig handling.

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad