Gå direkt till innehåll
​Region Skåne polisanmäler händelser i samband med upphandling

Pressmeddelande -

​Region Skåne polisanmäler händelser i samband med upphandling

Den externa granskning av upphandling av ett IT-system som tillsattes av regiondirektören i januari är nu klar. Granskningen stärker misstanken om att oegentligheter kan ha förekommit och Region Skåne väljer därför att polisanmäla händelsen.

Efter uppgifter om att det skulle ha förekommit oegentligheter i samband med upphandlingen av ett IT-system beslutade Region Skåne i januari att omedelbart stoppa en pågående pilot samt avbryta samarbetet och stoppa transaktionerna med den aktuella leverantören. Samtidigt beslutade regiondirektör Alf Jönsson att en extern granskning skulle genomföras.

Nu har utredningen slutförts av revisionsföretaget PwC och den bekräftar att det kan ha förekommit oegentligheter genom att ett fåtal personer agerat olämpligt under upphandlingsprocessen och i strid med LOU (Lagen om offentlig upphandling). PwC gör bedömningen att det finns misstanke om brott. Region Skåne följer rekommendationerna i den externa granskningen och har gjort en polisanmälan och lämnat över utredningsmaterialet till polisens nationella antikorruptionsgrupp inom NOA (nationella operativa avdelningen) vid Polismyndigheten. Relevanta arbetsrättsliga åtgärder kommer också att vidtas mot medarbetare i Region Skåne.

-Vi ser extremt allvarligt på att uppgifterna om oegentligheter nu bekräftas av den externa granskningen och att ett fåtal individer agerat olämpligt. Det är mycket ovanligt att tvingas göra polisanmälan, vilket kräver att vi har grund för misstanke. Desto viktigare att vi valde att agera direkt. Utredningen visar att beslutet var korrekt, att avbryta samarbetet och att tillsätta en utredning för att få fram fakta på bordet. Med den som grund kan vi nu vidta de åtgärder som krävs och lämnar över utredningen till rättsliga instanser, säger Alf Jönsson, regiondirektör vid Region Skåne.

Utredningen har identifierat att en medarbetare i Region Skåne som deltagit i upphandlingen kan ha haft incitament att påverka upphandlingen för egen vinning. Det finns också uppgifter om att ytterligare medarbetare i Region Skåne agerat på ett olämpligt sätt. Det företag som vann upphandlingen har enligt utredningen fått tillgång till information och kan därmed blivit otillbörligt gynnat.

I och med att Region Skåne polisanmält händelsen vidtar rättslig prövning. Det innebär att Region Skåne inte kommer att ge några ytterligare kommentarer om utredningens innehåll.

Utredningen finns att tillgå i Region Skånes pressrum.

Ämnen

Presskontakt

Presstjänsten

Presstjänsten

Presskontakt 044-3093977

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne.

Region Skåne arbetar med vård, hälsa, tandvård, näringsliv, kultur, trafik och miljö. Skåningarna väljer de politiker som styr vårt arbete. Vi tar ansvar för att tillsammans med andra skapa livskvalitet, tillväxt och utveckling. Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne - bättre liv i Skåne.

Region Skåne
Västra Storgatan 12
29189 Kristianstad